10 gêm fel Yume Nikki – RPGs gorau …

10 gêm fel Yume Nikki - RPGs gorau ... 1

RPG wedi’i seilio ar antur mae gemau bob amser yn hwyl i’w chwarae oherwydd eu bod yn cynnig mwy o ryddid na RPG nodweddiadol. Yume Nikki mae’n gynnyrch o elfennau gwych o gemau antur, arswyd a chwarae rôl. Gyda’r disgrifiad swrrealaidd ac epig hwn o ddigwyddiadau, cymeriadau a stori, fe welwch hi’n eithaf caethiwus. Mae stori Yume Nikki yn troi o amgylch cymeriad Hikikomori, merch o darddiad Madotsuki. Mae’r modd gêm yn caniatáu ichi archwilio breuddwydion Hikikomori wrth i chi ddod ar draws amrywiol greaduriaid erchyll, cael eich llyncu gan greaduriaid anferth afradlon, cwrdd â chymeriadau amrywiol, a chymryd rhan mewn anturiaethau. Gyda llinell stori, cymeriadau a chynllwyn anghyffredin iawn, mae Yume Nikki yn RPG gwych wedi’i seilio ar antur. Os ydych chi eisoes wedi’i chwarae ac yn chwilio am gemau difyr dros ben fel Yume Nikki, dylech bendant edrych ar y rhestr ganlynol.

Gemau fel Yume Nikki

Rydym wedi llunio rhestr o’r dewisiadau amgen gorau posibl ar gyfer Yume Nikki. Gobeithio y byddant yn helpu i ffrwyno’ch awydd i grwydro mewn allgleifion a mwynhau’ch hun ar yr un pryd.

1. Claire

claire

Y teitl rhyfeddol cyntaf ar ein rhestr o gemau fel Yume Nikki yw’r un poblogaidd Claire. Mae Claire yn cynnig cyfuniad rhyfeddol o elfennau gameplay 2D, graffeg indie, ac antur. Mae’r gêm yn caniatáu ichi reoli cymeriad Claire, merch sydd â’r breuddwydion rhyfeddaf a mwyaf prin. Mae’r gêm yn dechrau gyda chi (Claire) yn cysgu ac yng nghrafangau hunllef. Yn y freuddwyd, mae grym dirgel yn eich tynnu allan o ddrws eich ystafell wely ac yn eich gadael mewn ystafell ysbyty. Mae eich mam yn cael ei derbyn i’r ysbyty am rai rhesymau anhysbys.

Prif amcan y gêm yw mynd allan o’r ysbyty yn fyw. I gyflawni’r amcanion, rhaid i chi ddatrys posau heriol amrywiol, dod o hyd i greaduriaid rhyfedd a chasglu gwrthrychau. Bydd yn rhaid i chi ryngweithio â’r ysbrydion, dod o hyd i ffyrdd i osgoi’r tywyllwch a’r creaduriaid rhyfedd wrth i chi fynd gyda’ch ci, Anubis. Mae eich cyfnodolyn yn darparu amcanion a chliwiau i chi a allai eich helpu i ddatrys y posau. Felly a ydych chi’n barod i ymgymryd â rôl Claire? Os ydych chi’n ffan o gemau Pos, Antur ac Arswyd, byddai Claire yn sicr yn arlunydd gwych i chi.