10 gêm slotiau gorau ar gyfer Android!

Slotiau Myth gemau slotiau gorau ar gyfer Android Mae slotiau ymhlith y gemau casino mwyaf hygyrch yn y byd. Maent wedi marw yn syml i'w chwarae, yn hawdd eu deall, ac nid oes angen llawer o feddwl na strategaeth arnynt. Rydych chi'n troelli'r riliau ac yn mynd. Yn anffodus, nid oes llawer o gemau slotiau da. Mae'r mwyafrif ohonynt wedi'u llenwi â mecaneg chwarae am ddim ac mae'r rhan fwyaf o'r cwynion yn ymwneud â'r un mater hwnnw. Daw pwynt lle rydych chi'n gamblo gydag arian go iawn ac nid yw ennill yn rhoi unrhyw arian i chi mewn gwirionedd. Eto i gyd, mae yna rai sy'n iawn cyn belled â'ch bod chi ddim ond yn edrych am ffordd i ladd yr amser. Dyma'r gemau slotiau gorau ar Android! Sylwch nad yw'r un o'r rhain yn talu arian go iawn.

616 Slotiau digidol

Am ddim i chwarae

Stiwdio ddatblygu yw 616 Digital sydd ag ymhell dros ddwsin o gemau slotiau. Yr hyn sy'n gwneud y datblygwr hwn yn unigryw yw bod ganddo ddetholiad o gemau slotiau rhad ac am ddim i'w chwarae (gyda phrynu mewn-app) a gemau slotiau talu unwaith (dim pryniannau mewn-app). Mae hyn yn brin yn y gofod slotiau. Nid yw'r gemau slotiau nad ydynt yn rhydd i chwarae yn cael diweddariadau mwyach. Nid yw hynny'n newyddion gwych oherwydd mae'r rhai rhydd i chwarae yn dal i wneud. Fodd bynnag, cyhyd â'i fod yn gweithio ar eich dyfais, mae'r profiad yn gadarnhaol ar y cyfan. Nid yw'r rhai rhydd i chwarae yn erchyll, ond nid ydyn nhw'n wych chwaith.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

777 Slot

Am ddim i chwarae

777 Slot yw un o'r gemau slotiau mwyaf poblogaidd sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae'n cynnwys yr un math o bethau â'r mwyafrif o gemau slotiau. Mae hynny'n cynnwys taliadau bonws dyddiol, amrywiaeth o themâu peiriannau slot, twrnameintiau aml-chwaraewr, a gemau mini amrywiol. Cafodd y datblygwr hwn fwy o gemau slotiau yn y gorffennol. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod llawer wedi'u tynnu i lawr a'r un hwn yw'r cyfan sydd ar ôl. Nid yw'n anhygoel o bell ffordd, ond mae'n well na llawer. Mae'r datblygwr hefyd yn gwneud cwpl o gemau poker gweddus a gêm Bingo gweddus.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Myth Slotiau Llawenydd Casino

Am ddim i chwarae

Mae Casino Joy yn gêm slotiau uwch na'r cyffredin. Mae'n rhoi llawer iawn o arian cyfred yn y gêm i chi chwarae ag ef ar y dechrau. Dylai hynny eich helpu i chwarae am gryn amser cyn bod angen ail-lenwi. Mae fel arall yn cydnabod llawer o'r un nodweddion â'r gemau slot eraill ar Android. Mae hynny'n cynnwys nifer o beiriannau i chwarae arnynt, y potensial ar gyfer taliadau mawr, a slotiau gyda hyd at 40-llinell. Mae'n gêm slotiau eithaf rhyfeddol, ond efallai mai dyna'r peth gorau amdani. Mae adolygiadau Google Play yn gadarnhaol ar y cyfan ac nid yw'n ymddangos bod y gêm yn trochi i'r math o fodel trwm rhydd i chwarae sy'n dominyddu'r rhan fwyaf o'i gystadleuwyr. Dylai fod yn dda fel lladdwr amser.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Ciplun llawenydd Casino o'r Google Play Store

Gemau slotiau Hana

Am ddim i chwarae

Mae Hana Games yn ddatblygwr ar Google Play gyda sawl gêm slotiau sylfaenol ar gyfer Android. Mae gan bob amrywiad ei thema ei hun, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn chwarae'r un ffordd. Mae'r themâu yn cynnwys duwiau Gwlad Groeg, yr Aifft, o dan y môr, Aladdin, ac ychydig o rai eraill. Gwneir y slotiau yn syml ac mae'r mecaneg yn hawdd iawn i'w deall. Mae'r gemau hyn yn dod yn arfer gwael o dalu llai na'r gost i droelli'r rhan fwyaf o'r amser ac, felly, byddwch chi'n rhedeg allan o ddramâu yn eithaf cyflym. Mae'r taliadau bonws yn gadael ichi chwarae am ychydig, ond byddwch chi'n mynd yn sownd yn gyflym yn y gêm hon oni bai eich bod chi'n lwcus iawn. Maen nhw'n hwyl chwarae am wythnos neu ddwy, oherwydd mae hynny cyhyd ag y gallwn eu gweld yn bleserus.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Ciplun Gemau Hana Slotiau Mermaid

HUUUGE Byd-eang

Am ddim i chwarae

Stiwdio gemau yw HUUUGE Global sy'n gwneud amrywiaeth o gemau ar ffurf casino. Mae hynny'n cynnwys gemau slotiau, wrth gwrs. Maent i gyd yn rhydd i chwarae gemau felly byddwch chi'n cael y rhediad arferol o ran mecaneg. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn gofyn am ddarnau arian i chwarae a byddwch chi'n cael darnau arian newydd i chwarae gyda nhw mor aml. Y peth gwell am y detholiad hwn yw bod y mecaneg yn amrywio yn ôl gêm. Os nad ydych chi'n hoffi un, gallwch chi roi cynnig ar un gwahanol bob amser. Mae ganddyn nhw sgôr uchel, er bod ganddyn nhw eu cyfran deg o faterion.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Slotiau Ffordd Pharo

Am ddim i chwarae

Mae Pharaoh’s Way Slots yn un o’r gemau slotiau mwyaf poblogaidd allan yna. Mae'r datblygwr yn caniatáu bod dros ddeg triliwn o gemau wedi'u chwarae. Diolch byth, nid yw'n hanner drwg. Mae'n cynnwys amrywiaeth o gemau slotiau, gan gynnwys pum rîl a thair rîl. Gallwch chi hefyd chwarae deg, 25, a 50 llinell. Y rhan fwyaf o'r cwynion gan chwaraewyr eraill yw nad oes gan y gêm arbed cwmwl. Mae hynny'n golygu y byddwch chi'n colli'ch cynnydd os byddwch chi'n newid ffonau. Mae gan y datblygwr sawl gêm slotiau gweddus eraill hefyd.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Gemau slotiau Playtika

Am ddim i chwarae

Mae Playtika yn ddatblygwr ar Google Play gydag ychydig o gemau slotiau. Maen nhw hefyd yn gwneud ap poblogaidd iawn World Series of Poker. Mae World Series of Poker yn app poker uwch na'r cyffredin. Mae'r gemau slotiau ychydig yn llai trawiadol. Mae yna dri i ddewis ohonynt ac mae ganddyn nhw fwy neu lai yr un mecaneg. Rydych chi'n cael rhywfaint o arian cychwynnol, yn ei betio ar y slotiau, a'r naill ffordd neu'r llall am fwy os ewch chi wedi torri neu ddal ati i chwarae os ydych chi'n ennill. Slotomania Slots yw ap nodnod y datblygwr ac mae'r rhan fwyaf o'i gwynion yn troi o gwmpas prinder yr enillion. Os ydych chi'n iawn â hynny, mae'r rhain yn gemau slotiau gweddus Android.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Slotiau casino Rocket Speed

Am ddim i chwarae

Mae gan Rocket Speed ​​amrywiaeth o gemau slotiau ar gael. Mae'r mwyafrif ohonynt yn slotiau clasurol ar thema casino gydag amrywiaeth o beiriannau a ffyrdd o chwarae. Gallwch hefyd ddod o hyd i gemau ar thema cartwnau, cymeriadau amrywiol, a phersonoliaethau eraill. Nid oes angen cysylltiad Rhyngrwyd ar gyfer mwyafrif y gemau. Yn ogystal, mae nifer ohonynt yn cynnig chwarae am ddim heb ddefnyddio arian cyfred yn y gêm sy'n braf. Mae yna dunelli o opsiynau ac mae gan y mwyafrif ohonyn nhw raddfeydd gweddol gadarn.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Casino Lwcus Super

Am ddim i chwarae

Mae gan Super Lucky Casino amrywiaeth o gemau arddull casino i chi eu chwarae. Yn ffodus, mae hynny'n cynnwys slotiau. Mae ganddyn nhw fwy na hanner dwsin o gemau slotiau ar thema mewn sawl ffordd. Mae ganddyn nhw hyd yn oed gêm slot ar thema wleidyddol. Mae gan bob gêm ymhell dros ddwsin o beiriannau i ddewis ohonynt ynghyd â gwobrau dyddiol amrywiol. Mae ychydig ohonynt hyd yn oed yn cynnwys moddau twrnamaint a byrddau arweinwyr i weld sut rydych chi'n pentyrru yn erbyn y gystadleuaeth. Peidiwch â gadael i enw stiwdio datblygwr eich twyllo. Nid ydych wedi ennill tunnell o'r amser. Yn dal i fod, dylai'r gemau hyn fod yn hwyl am ychydig.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Slotiau Zynga

Am ddim i chwarae

Mae gan Zynga dunnell fetrig o gemau o dan eu gwregys. Fel mae'n digwydd, gemau slotiau yw rhai ohonyn nhw mewn gwirionedd. Maent yn tueddu i fynd ychydig yn fwy lliwgar gyda thema eu gemau, ond maen nhw i gyd yn tueddu i chwarae tua'r un ffordd. Mae'r themâu wedi'u pobi yn y mecaneg hefyd am ychydig o ddawn ychwanegol. Er enghraifft, rydych chi'n ennill Wonka Bars yng ngêm slotiau Willy Wonka. Dydyn nhw ddim yn rhy anhygoel, ond maen nhw'n gweithio'n ddigon da.

LAWRLWYTHWCH AR CHWARAE GOOGLE!

Os gwnaethom fethu unrhyw gemau slotiau gwych, dywedwch wrthym amdanynt yn y sylwadau! Gallwch hefyd glicio yma i edrych ar ein rhestrau ap a gêm Android diweddaraf!