7 Tricks A fydd yn Arbed Arian ichi yn y Apple Storfa

7 Tricks A fydd yn Arbed Arian ichi yn y Apple Storfa 1

An Apple Storfa (neu AppleNid .com) mewn gwirionedd yw'r man lle rydych chi'n gweld y geiriau “gwerthu,” “disgownt,” neu “clirio” yn aml iawn. Mewn gwirionedd, mae'n debyg nad ydych wedi gweld unrhyw fath o gwerthiannau o gwbl. Ond, er gwaethaf hynny, mae yna nifer o ffyrdd o hyd y gallwch chi sgorio llawer arnyn nhw Apple cynhyrchion a gêr. Parhewch i ddarllen i bori saith awgrym i ddod o hyd i'r prisiau gorau yn Apple.com a Apple Storfeydd ledled y byd.