9 Amserau Rhyfeddol a Apple Watch Pobl â Chymorth (a Bywydau wedi'u Cadw)

9 Amserau Rhyfeddol a Apple Watch Pobl â Chymorth (a Bywydau wedi'u Cadw) 1

Gyda phob blwyddyn yn mynd heibio gyda gwisgoedd gwisgadwy yn ein bywyd, rydym yn parhau i weld mwy a mwy o dystiolaeth o'r dyfeisiau hynny yn newid y ffyrdd yr ydym yn byw ac yn bodoli. Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi nodi sut y Apple Watch wedi achub bywydau ac wedi bod o fudd i iechyd ei ddefnyddwyr, yn enwedig mewn straeon lle cysylltodd y ddyfais â'r bobl iawn neu hysbysu unigolion yn ddiamwys o gyflyrau meddygol marwol. Ond sut mae wedi bod o fudd i bobl yn 2019? Parhewch i ddarllen i bori naw enghraifft arall o gymorth meddygol, trwy garedigrwydd y Apple Watch.