Awgrym: Sut i ddiffinio pa rwydweithiau WiFi y bydd Android yn cysylltu â nhw'n gyntaf

Gyda mwy a mwy o rwydweithiau WiFi ar gael, mae'n dod yn gymhleth rheoli'r cysylltiad o unrhyw gyfrifiadur personol neu ffôn clyfar. Yn lle cysylltu â'r rhai rydyn ni eu heisiau, rydyn ni'n aml yn cysylltu ag eraill nad ydyn nhw o ddiddordeb i ni a lle nad ydyn ni eisiau bod.

Daeth popeth yn haws pe gallem ddewis pa WiFi yr ydym am gael ein cysylltu ag ef ar unrhyw adeg. Os nad yw hyn yn bosibl o'r dechrau ar Android, gydag ychydig o help daw popeth yn symlach ac yn haws.

WiFi Android smartphones rhwydweithiau'n cysylltu

Pa WiFi mae Android yn cysylltu ag ef gyntaf?

Mae'r algorithm cysylltiad WiFi yn syml. Bydd unrhyw offer yn ceisio cysylltu â'r rhwydwaith hysbys gyda'r signal gorau ac mae hynny'n bresennol. Mae hyn yn aml yn achosi problemau ac yn rhoi defnyddwyr ar alwadau nad ydyn nhw eu heisiau.

Os mai'r ateb yw anghofio'r cysylltiadau hyn, y gwir yw nad yw hyn bob amser yn bosibl nac yn ddymunol. Ar Android mae popeth yn symlach gyda'r defnydd o ap syml. Gyda'r Blaenoriaethwr WiFi.

Syml i ddewis rhwydweithiau blaenoriaeth

Gyda'r ap hwn byddant yn gallu nodi pa rwydweithiau sydd â'r flaenoriaeth cysylltiad uchaf ac felly pa rai y bydd y ffôn clyfar Android yn cysylltu â nhw'n gyntaf. Yn eu rhyngwyneb dim ond archebu safle'r rhwydweithiau y mae angen iddynt ei archebu, sy'n rhoi blaenoriaeth iddynt.

Yng ngosodiadau'r app hon byddwch yn gallu diffinio rhai paramedrau, ond y pwysicaf yw cryfder lleiaf ac uchaf y rhwydwaith er mwyn i'r newid ddigwydd. Gyda'r gwerthoedd hyn y bydd Blaenoriaeth WiFi yn rheoli cysylltiadau.

Haws rheoli cysylltiadau ffôn smartphones

Gallant hefyd ddiffinio pa mor aml y bydd yr ap yn dadansoddi'r rhwydweithiau sy'n bresennol ac ansawdd signal y rhwydweithiau WiFi sy'n bresennol. Mae'n bwysig nodi po fwyaf aml y bydd y dadansoddiad hwn yn cael ei berfformio, y mwyaf yw'r defnydd o fatri ar y ffôn clyfar.

Mae hwn yn ap diddorol i'r rheini sydd mewn amgylcheddau â llawer o rwydweithiau WiFi neu sydd â gartref, sawl rhwydwaith sydd â phwerau cyfartal. Felly maen nhw'n dewis yn uniongyrchol ym mha rwydwaith maen nhw eisiau bod, gan osgoi rhwydweithiau gwesteion eraill.