Awgrym: Sut i fudo’ch data i ffôn clyfar Huawei newydd mewn ffordd syml

Nid yw cyfnewid ffonau clyfar bob amser yn dod â newyddion da. Mae’n wir bod gennym offer newydd, gyda mwy o alluoedd a gyda pherfformiad gwell, ond mae proses ddiflas i’w chynnal. Rydym yn siarad am fudo data rhwng dyfeisiau.

Os yw’r rhan fwyaf yn broses â llaw a diflas, mae eraill yn ddigon ffodus i gael mynediad at yr offer cywir. Mae’n wir am smartphones Huawei, sydd â’r broses hon wedi’i symleiddio gyda’r Clôn Ffôn. Dysgwch sut i fudo’ch data i ffôn clyfar newydd Huawei.

Mae Clôn Ffôn Huawei yn mudo data ffôn clyfar

Cymorth hanfodol gan Huawei

Sawl gwaith nad ydych chi wedi wynebu’r dasg gymhleth a diflas o orfod symud eich data i ffôn clyfar newydd? Mae hon yn broses a all ymddangos yn syml, ond sydd, mewn gwirionedd, naill ai’n anghyflawn neu nad yw’r holl wybodaeth wedi’i mudo.

Os yw llawer o offer yn addo’r cam hwn, y gwir yw eu bod naill ai’n cael eu talu amdanynt, neu’n gyfyngedig i faes penodol. Mae yna bob amser y ffurf â llaw draddodiadol, sydd serch hynny yn gadael llawer o wybodaeth bwysig allan.

Mae Clôn Ffôn Huawei yn mudo data ffôn clyfar

Yn yr ardal hon mae Huawei yn wirioneddol ddefnyddiol gyda’i nifer o offer, copïau wrth gefn a chymylau. Yn benodol, mae gan y Clôn Ffôn lais yn y broses hon, trwy sicrhau bod data’n mudo’n llwyr rhwng smartphones.

Mae Clôn Ffôn yn helpu i fudo data

Mae’r broses gyfan yn dechrau gyda gosod Ffôn Clôn ar bob ffôn clyfar. Un fydd y ddyfais ffynhonnell a’r llall y ddyfais cyrchfan, fodd bynnag, dylid dewis y rôl gywir ac amlwg yn y broses hon ar gyfer pob un.

Mae Clôn Ffôn Huawei yn mudo data ffôn clyfar

Mae Clôn Ffôn Huawei yn mudo data ffôn clyfar

Ar y ffôn cyrchfan, rhaid iddynt wedyn ddewis y math o offer y daw’r data ohono, p’un a yw’n Huawei, yn Android neu’n iOS. Dangosir cod QR y bydd angen i’r ffôn clyfar ffynhonnell ei sganio. Dyma pryd mae’r broses yn cychwyn, gyda’r cysylltiad yn digwydd rhwng y ddau trwy Wi-Fi.

Y cam nesaf, a’r un olaf yn ôl pob tebyg, yw’r dewis ar y ffôn clyfar tarddiad y data sydd i’w fudo. Dylech nodi y gallwch anfon mwy na’r arfer. Rydym yn siarad am ddata app, gosodiadau Android a SMS a chysylltiadau arferol.

Mae Clôn Ffôn Huawei yn mudo data ffôn clyfar

Mae Clôn Ffôn Huawei yn mudo data ffôn clyfar

Ar ôl dewis pa ddata i’w anfon, dylent adael y ddau ddyfais yn agos a pheidio â’u defnyddio. Ar ôl ychydig funudau, bydd y broses wedi’i gorffen a bydd y data’n mudo’n llwyr, gyda’r apiau’n barod i’w defnyddio.

Gweld pa mor syml yw hi ar eich ffôn clyfar newydd

Mae’r fideo isod yn dangos pa mor syml yw cyflawni’r broses hon, sydd yn ymarferol ond yn gofyn i’r defnyddiwr ddewis pa ddata y mae am ei anfon i’w ffôn clyfar newydd Huawei.

Yn bwysicach na SMS, cysylltiadau neu’r rhestr alwadau, mae Ffôn Clôn yn mynd â’r apiau sydd wedi’u gosod a’u data gyda chi. Felly, mae hon mewn gwirionedd yn broses syml sy’n helpu mewn tasg y mae pawb yn gwybod ei bod yn ddiflas ar y cyfan.

Unwaith eto mae Huawei yn dangos ei fod yn paratoi ei offer i fod yn syml i’w ddefnyddio, o’r eiliad y cânt eu troi ymlaen. Gyda’r ap hwn, yn hygyrch i bawb, mae’n syml symud eich data i ffôn clyfar Huawei newydd.