Awgrym: Sut i raddnodi cwmpawd ffôn clyfar Android ar Google Maps

Mae'r smartphones heddiw maen nhw'n offer hanfodol. Un swyddogaeth lle gallwn eu defnyddio yw helpu i arwain mapiau ac arwain defnyddwyr mewn sefyllfaoedd sydd angen cefnogaeth.

Ar gyfer y dasg hon, mae angen iddynt gael y cwmpawd wedi'i galibro ac yn barod i'w ddefnyddio. Mae hon yn broses syml ac mae Android wedi'i chynnwys yn Google Maps. Gweld sut y gallwch chi ei wneud yn gyflym a heb unrhyw gymhlethdodau ar eich ffôn clyfar.

cwmpawd graddnodi Google Maps ffôn clyfar Android

Sut i raddnodi'r cwmpawd ar Android

Mae'r cwmpawd yn elfen hanfodol mewn ffôn clyfar. Gyda hynny, mae'r apiau map yn gallu cael cyfeiriadedd yr offer hwn a chyfrifo set o wybodaeth. Mae hefyd yn hanfodol cefnogi GPS a thrwy hynny gael lleoliad mwy cywir.

I raddnodi cwmpawd ar ffôn clyfar Android, dim ond angenrheidiol cael Google Maps ar eich ffôn clyfar. Yn uniongyrchol ac yn syml, mae gennym fynediad i'r opsiwn hwn. I ddeall a oes angen graddnodi'r cwmpawd, agorwch Google Maps.

cwmpawd graddnodi Google Maps ffôn clyfar Android cwmpawd graddnodi Google Maps ffôn clyfar Android

Mae gan Google Maps yr offeryn angenrheidiol

Unwaith y byddwch chi y tu mewn, rhaid i chi glicio ar y symbol i newid cyfeiriadedd y map. Rhaid iddynt newid i'r un sy'n defnyddio'r cwmpawd, gan ddangos y lleoliad ac ardal las ar unwaith, sy'n nodi cywirdeb yr elfen hon. Os yw'n hanfodol, bydd Google Maps yn gofyn am raddnodi.

Os ydynt yn teimlo bod angen graddnodi â llaw, dylent glicio ar y lleoliad hwnnw. Bydd bwydlen newydd yn cael ei dangos, lle, ar y diwedd, fe welwch yr opsiwn Calibro. Dyma'r opsiwn y mae'n rhaid i chi ei ddewis.

Awgrym: Sut i raddnodi cwmpawd ffôn clyfar Android ar Google Maps 1 cwmpawd graddnodi Google Maps ffôn clyfar Android

Mae eich ffôn clyfar yn diolch i'r broses hon

Y tu mewn, dylid dangos sut i raddnodi'r cwmpawd. Dylid gwneud symudiad crwn, ar ffurf a 8, gan ei ailadrodd 3 amseroedd. Ar ôl hynny, dylid graddnodi'r cwmpawd. Gallant ailadrodd y broses os na chânt eu trin ar yr ymgais gyntaf.

Mae hon yn broses y gallant ei hailadrodd o bryd i'w gilydd i gadw'r cwmpawd wedi'i galibro ac felly sicrhau mwy o gywirdeb yn y GPS. Mae Android yn gofyn am y broses hon os oes angen, ond gall a dylai defnyddwyr ei wneud eu hunain.