Beth yw SoundCloud? Gadewch i ni Edrych ar Ddeall SoundCloud a'i Ddefnydd

Deall SoundCloud Mae SoundCloud yn gyfryngau cymdeithasol sy'n seiliedig ar rannu ffeiliau llais fel ei brif nodwedd. Gan y crëwr, dyluniwyd y wefan hon fel gwefan ar gyfer ffrydio cerddoriaeth. Fodd bynnag, dros amser, yn raddol mae'r defnyddiwr gwefan hwn yn fwyfwy amrywiol, fel bod ffeiliau cerddoriaeth nid yn unig yn cael eu rhannu. Serch hynny, mae'r wefan hon yn dal i gael ei galw'n fforwm ar gyfer cefnogwyr cerddoriaeth, yma gallwch ddod o hyd i wahanol fathau o gerddoriaeth mewn un ffenestr. Mae SoundCloud hefyd yn ddefnyddiol fel cyfrwng i gerddorion indie rannu eu gwaith. Ni ellir lawrlwytho pob cân ar y wefan hon yn rhydd, mae rhai caneuon neu ffeiliau sain wedi'u cloi

Mae'r swydd Beth Yw SoundCloud? Ymddangoswn Dewch i Edrych ar Ddeall SoundCloud a'i Ddefnydd yn ymddangos gyntaf ar Nesabamedia.