Beth yw ystyr setiau teledu crwm?

Mae setiau teledu crwm wedi bod mewn siopau ers tro, ond yn gyffredinol nid ydyn nhw wedi pasio eu buddion.

Gellir eu gweld ar werth mewn unrhyw siop arbenigol neu mewn siopau mawr. Mae setiau teledu crwm wedi peidio â bod yn addewid o arddangosfeydd a ffeiriau i sefydlu eu hunain fel un opsiwn arall yn y farchnad deledu. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn glir beth yw’r ffactor gwahaniaethu gyda sgriniau gwastad. Mewn gwirionedd, dywed rhai eu bod yn ymarferol yn cynnig yr un farn, tra bod eraill yn dadlau ei fod hyd yn oed yn edrych yn waeth. Ar gyfer amheuwyr dyma rai pwyntiau o blaid setiau teledu ymyl crwm.

Pan fydd technolegau newydd yn ymddangos mae dadl fel arfer rhwng eu hamddiffynnwyr a’u tynwyr. Mae yna rai achosion lle mae dadl arbennig neu lle nad yw’r buddion yn glir. Yr un gyda’r setiau teledu crwm yn gallu bod yn un ohonyn nhw. Fodd bynnag, gallant dod o hyd i rai buddion yn y sgriniau newydd hyn.

Un o nodweddion setiau teledu crwm yw y plymio mwyaf nhw sy’n darparu’r gwyliwr. Nid yw’r ymylon crwn yn rhoi’r teimlad o wynebu delwedd wastad, gan fod y llygaid yn defnyddio golwg ymylol yn yr achos hwn, sydd wedi’r cyfan yn bresennol pan welwn realiti. Un arall o y manteision, yn gysylltiedig â’r un blaenorol, yw bod y sgrin yn rhoi’r argraff o gynnig maes barn ehangach, er ar gyfer hyn mae’n rhaid i chi fod yn eistedd mewn man canolog, yn y lle iawn yn unig.

setiau teledu crwm

Mewn gwirionedd i fanteisio ar alluoedd setiau teledu crwm mae angen i chi fod yn eistedd ar union bwynt, a all fod yn ehangach yn dibynnu ar faint y sgrin. Y sgrin sy’n gorfod bod yn fwy gyda llaw, gorau oll fel y gellir gwerthfawrogi effeithiau’r crymedd yn well.

Mae’r gwyliwr hefyd yn tueddu i deimlo hynny mae gan ddelweddau fwy o ddyfnderch. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y sgrin grom yn achosi i’r ddelwedd gael ei rhagamcanu o sawl awyren. Mae’r setiau teledu hyn hefyd yn cynnig cyferbyniad cyfoethocach trwy ganolbwyntio golau ar y man gwylio gorau posibl. Unwaith eto, mae’n rhaid i chi fod yno i’w ganfod. Fodd bynnag, mae delweddau’n edrych yn well o wahanol safbwyntiau. Ar sgrin fflat arferol, mae lliwiau’n colli dirlawnder ac mae cyferbyniad yn cael ei leihau’n fawr pan nad yw’n uniongyrchol o flaen y teledu. Oherwydd bod ymylon setiau teledu crwm yn pwyntio i leoliad gwahanol na chanol y sgrin, mae lliwiau a lleihau cyferbyniad yn cael eu meddalu.

Yn ogystal, gall y mathau hyn o baneli helpu i leihau faint o fyfyrio, er bod y crymedd ar y llaw arall yn chwyddo’r rhai sy’n cael eu dal. Yn erbyn setiau teledu crwm mae yna hefyd gyfres o ddadleuon, yn eu plith yr ystumiadau geometrig sy’n cael eu creu pan fydd gwylwyr yn symud i’r ochrau.

Delweddau: Samsung Yfory a Michael Newman