China: Cynnydd o 17% mewn llongau smartphones ym mis Ebrill yn rhagweld adferiad

Dechreuodd y pandemig COVID-19 sydd eto i bara yn Tsieina, yn ninas Wuhan. Yno, pan ddechreuwyd gweld difrifoldeb y sefyllfa, caeodd siopau, swyddfeydd a ffatrïoedd eu drysau fel rhagofal.

Cafodd y cau hwn ganlyniadau difrifol, yn enwedig mewn technoleg a ddioddefodd gwymp sydyn mewn cynhyrchu a gwerthu cynhyrchion. Ond nawr y cynnydd o 17% mewn llongau smartphones yn Tsieina ym mis Ebrill gellir ei ystyried yn arwydd pwysig o adferiad.

China: Cynnydd o 17% mewn llongau smartphones ym mis Ebrill yn rhagweld adferiad 1

Llongau smartphones yn Tsieina cynyddodd 17% ym mis Ebrill

Yn ôl Dis mwyaf diweddar, anfon smartphones o ffatrïoedd China i gyflenwyr wedi cynyddu 17% ym mis Ebrill, o’i gymharu â’r un mis y llynedd. Rhyddhawyd y wybodaeth ddydd Mawrth hwn gan lywodraeth China.

Gall y canlyniadau hyn felly ddangos arwyddion o adferiad a nodi trobwynt yn y sefyllfa dechnolegol y mae'r pandemig wedi'i hachosi yn y wlad Asiaidd. Mae gwneuthurwyr technoleg mawr yn hoffi Apple a dioddefodd Huawei effeithiau'r argyfwng hwn, gyda lefelau cynhyrchu ymhell islaw rheolaidd ac oedi wrth gyflwyno a lansio eu cynhyrchion.

China: Cynnydd o 17% mewn llongau smartphones ym mis Ebrill yn rhagweld adferiad 2

Yna gallwn hefyd wynebu dychweliad posibl i normalrwydd yn Tsieina, ôl-coronafirws, sef ar gyfer y farchnad caledwedd defnyddwyr.

Cludwyd dros 40 miliwn o smartphpnes ym mis Ebrill

Yn ôl Academi Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu China (CAICT), gweithgynhyrchwyr smartphones anfonodd 40.08 miliwn o ddarnau o offer ym mis Ebrill, o'i gymharu â 34 yn yr un mis yn 2019,8 miliynau. Mae'r gwahaniaeth hwn yn cyfateb i gynnydd o 17,2% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Yn yr olaf 4 misoedd, llwyth y dyfeisiau hyn oedd 88,5 miliwn, sy'n cynrychioli cwymp o 17,9% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Cyfanswm o 32 newydd smartphones yn Tsieina ym mis Ebrill, gan nodi gwerth 5,9Is% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Eisoes yn yr olaf 4 Lansiwyd 106 o fodelau newydd o ffonau smart, sy'n golygu cwymp o 19,7% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

A all y canlyniadau hyn olygu dechrau'r adferiad technolegol yn Tsieina?