Collaba, gwnewch alwadau fideo yn hawdd, am ddim a heb gofrestru

Rydym wedi gwneud sylwadau o'r blaen ar yr arallgyfeirio y mae cyfathrebiadau wedi'i gael ers dyfodiad y rhyngrwyd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r twf hwn wedi bod yn fertigaidd ac ar yr adeg hon gallwn ddibynnu ar ddwsinau o atebion i gyfathrebu ag eraill. At y dibenion hyn, rydym bob amser yn edrych am gyflymder, sefydlogrwydd ac yn anad dim diogelwch ac mae hyn yn rhywbeth sy'n ein darparu am ddim y gwasanaeth y byddwn yn ei gyflwyno isod. Ei enw yw Collaba ac os ydych chi'n chwilio am wasanaeth syml a hawdd i wneud galwadau fideo, rydych chi yn y lle iawn.

Mae galwadau fideo yn fecanweithiau prysur iawn ar hyn o bryd yn y gweithle ac yn y cartref ac mae Collaba yn ddewis arall gwych i'w sefydlu.

Galwadau fideo am ddim heb gofrestru

Collaba, gwnewch alwadau fideo yn hawdd, am ddim a heb gofrestru 1

Mae galwadau fideo yn cynrychioli un o'r dulliau a ddefnyddir fwyaf ym mhob maes i sefydlu cyfathrebiadau o bell. Mae'r Rhyngrwyd wedi arallgyfeirio'r gwasanaethau hyn a gyda Collaba mae'n amlwg ers hynny, mae'n offeryn a fydd, trwy ddau gam cyflym iawn, yn caniatáu ichi sefydlu galwadau fideo ynghyd â rhai nodweddion ychwanegol sy'n cyfoethogi'r profiad lawer mwy.

Sefydlodd ei wasanaeth yn 3 geiriau: hawdd, am ddim a diogel, yn yr ystyr hwnnw, bydd gennych y posibilrwydd o gynhyrchu ystafelloedd galwadau fideo heb unrhyw gost, heb gofrestru a chyda chyfathrebiadau wedi'u hamgryptio.

Collaba, gwnewch alwadau fideo yn hawdd, am ddim a heb gofrestru 2

Mae'r broses o ddefnyddio Collaba yn eithaf syml a gall unrhyw ddefnyddiwr ei defnyddio hyd yn oed os nad oes gennych lawer o wybodaeth. I ddechrau, ewch i'r wefan a chlicio ar y botwm “Dechrau Arni” a fydd yn mynd â chi i greu'r ystafell yn awtomatig.

Collaba, gwnewch alwadau fideo yn hawdd, am ddim a heb gofrestru 3

Ar unwaith, bydd y wefan yn gofyn am ganiatâd i gael mynediad i'r meicroffon a'r camera, eu rhoi ac yna bydd ffenestr naid yn ymddangos gyda'r ddolen y mae'n rhaid i chi ei rhannu gyda'r defnyddwyr eraill i fynd i mewn.

Collaba, gwnewch alwadau fideo yn hawdd, am ddim a heb gofrestru 4

Mae'r ffenestr lle mae'r alwad fideo yn cael ei gwneud yn cynnwys bar ar yr ochr chwith gyda'r opsiynau i ddiffodd y camera, y meicroffon a'r posibilrwydd o rannu'r sgrin. O'i ran, yng nghanol y sgrin gallwch weld eich camera a gweddill y cyfranogwyr.

Yn y modd hwn, gallwch sefydlu cyfathrebu ag unrhyw berson neu grŵp, heb derfyn amser, heb gofnodion, na thaliadau ac yn y ffordd symlaf bosibl.

I'w brofi, dilynwch y ddolen hon.