Cyn bo hir bydd WhatsApp yn gweithredu sticeri wedi’u hanimeiddio

WhatsApp, un o gymwysiadau enwocaf negeseuon gwib, yn ildio i ddefnyddwyr anfon sticeri wedi’u hanimeiddio mewn sgyrsiau

Y newyddion diweddaraf WhatsApp.

Darperir cynnydd yn hyn o beth yn uniongyrchol gan dîm WABetaInfo.

Darllenwch hefyd FacebookMessenger – thema lleoli tywyll

Bydd y gifs a rennir isod yn egluro’ch syniadau yn well ac yn dangos popeth i chi yn ymarferol:

Cyn bo hir bydd WhatsApp yn gweithredu sticeri wedi'u hanimeiddio 2

Cyn bo hir bydd WhatsApp yn gweithredu sticeri wedi'u hanimeiddio 3

Cyn bo hir bydd WhatsApp yn gweithredu sticeri wedi'u hanimeiddio 4

Cyn bo hir bydd WhatsApp yn gweithredu sticeri wedi'u hanimeiddio 5

Er nad yw hwn yn ddiweddariad “hanfodol”, rydym yn dyst i ddatblygiad pellach a fydd yn helpu i wneud sgyrsiau yn fwy pleserus.

Roedd sibrydion am fenter o’r fath eisoes wedi gollwng ac erbyn hyn mae’n ymddangos bod popeth yn barod i gyrraedd ffôn clyfar tanysgrifwyr y gwasanaeth. Fodd bynnag, nodwn ar hyn o bryd nad oes unrhyw wybodaeth fanwl a swyddogol ynghylch pryd y bydd y newid hwn ar gael ar WhatsApp ar gyfer Android ac iOS.