Darganfyddwch a yw popeth yn mynd yn dda gyda chaledwedd eich Xiaomi gyda'r ddewislen gyfrinachol hon

Mae ffonau Xiaomi wedi sefyll allan yn ystod y blynyddoedd diwethaf 3 blynyddoedd oherwydd ei berfformiad rhagorol, ynghyd â phrisiau anhygoel o gymharu ag offer arall yn yr un ystod. Fodd bynnag, er bod ei weithrediad yn dda iawn, mae'n bosibl bod gan lawer o bobl broblemau caledwedd, fel sy'n digwydd gydag unrhyw offer arall. Fodd bynnag, yn achos Xiaomi mae gennym y posibilrwydd o fynd i mewn i ddewislen gyfrinachol sy'n cynnig y posibilrwydd o brofi holl gydrannau caledwedd yr offer i wirio bod popeth yn mynd yn dda.

Dyma'r Ddewislen CIT, fel y'i gelwir, adran sy'n ymgorffori cyfres o brofion a fydd yn caniatáu ichi ddod o hyd i unrhyw fai yn y gwahanol ddarnau o offer.

Darganfyddwch a yw popeth yn mynd yn dda ar eich Xiaomi

Yn gyffredinol, mae mwyafrif helaeth yr offer symudol o bob brand yn cynnwys bwydlen o'r fath at ddibenion profi pob cydran. Fodd bynnag, mae achos Xiaomi yn arbennig oherwydd ei fod yn eithaf hygyrch a'r unig beth y mae'n rhaid i ni ei wneud cyn mynd i mewn yw ei actifadu i sicrhau mynediad. Mae'r broses yn eithaf syml a bydd y fwydlen yn ddefnyddiol iawn os ydych chi'n amau ​​bod rhywbeth o'i le ar y sgrin neu ar unrhyw ran o'r ddyfais.

I actifadu mynediad i'r ddewislen hon o'ch dyfais Xiaomi, mae'n rhaid i chi ddilyn y camau canlynol. Dylid nodi, waeth beth fo'r model, fod y llwybrau i'w dilyn yr un peth yn gyffredinol:

Rhowch y ddewislen gosodiadau ac yna "About phone".

Darganfyddwch a yw popeth yn mynd yn dda gyda chaledwedd eich Xiaomi gyda'r ddewislen gyfrinachol hon 1

Sgroliwch i lawr a nodwch "Pob Manyleb".

Darganfyddwch a yw popeth yn mynd yn dda gyda chaledwedd eich Xiaomi gyda'r ddewislen gyfrinachol hon 2

Sgroliwch i lawr a thapio 5 amseroedd yr opsiwn "Fersiwn graidd".

Darganfyddwch a yw popeth yn mynd yn dda gyda chaledwedd eich Xiaomi gyda'r ddewislen gyfrinachol hon 3

Ar ôl cwblhau'r cam olaf hwn, bydd y ddewislen dan sylw yn ymddangos ar unwaith gan ddangos yr opsiynau prawf ar gyfer pob un o'r cydrannau.

Darganfyddwch a yw popeth yn mynd yn dda gyda chaledwedd eich Xiaomi gyda'r ddewislen gyfrinachol hon 4

Er mwyn eu profi, mae'n rhaid i chi nodi pob un a dilyn y cyfarwyddiadau a ddangosir. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu gwybod a oes problem yn eich offer yn wir neu a yw popeth yn mynd yn dda.