Darganfyddwch fwy am iechyd batri eich ffôn clyfar gydag AccuBattery

Mae'r batri yn cynrychioli un o'r elfennau pwysicaf ar gyfer profiad defnyddiwr unrhyw ffôn clyfar. Yn yr ystyr hwn, mae gweithgynhyrchwyr wedi bod yn gyfrifol am ymgorffori batris sydd â llawer o gapasiti yn y dyfeisiau diweddaraf, gan ystyried bod y ffactor hwn yn cynrychioli un o'r cwynion mwyaf cylchol gan ddefnyddwyr. Os oes gennych gyfrifiadur heb lawer o allu neu i'r gwrthwyneb, un â digon o fatri i ddiwallu'ch anghenion a'ch bod am gadw llygad ar eu hiechyd, dylech wybod y cymhwysiad y byddwn yn ei gyflwyno isod.

Ei enw yw AccuBattery ac mae'n ap sy'n darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom am statws batri'r offer.

Ydy'ch batri'n iach?

Darganfyddwch fwy am iechyd batri eich ffôn clyfar gydag AccuBattery 1

Mae cael problemau gyda batri'r ffôn clyfar ar hyn o bryd yn cynrychioli trasiedi go iawn gan ystyried bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u hintegreiddio i'r offer. Fodd bynnag, yn ddiweddar, mae batris sydd â bywyd eithaf hir a pherfformiad rhagorol wedi'u hymgorffori. Er gwaethaf hyn, mae yna rai sy'n hoffi rheoli'r holl elfennau hyn ac yn y golwg ac ar gyfer y AccuBattery hwn daw. Mae'r cymhwysiad yn cynnig y posibilrwydd o wybod yn fanwl berfformiad y batri, ei ddefnydd a'r bywyd defnyddiol sy'n weddill.

Pan fyddwch chi'n rhedeg y cymhwysiad bydd gennych fynediad i gyfres o wybodaeth ddiddorol iawn, a fydd yn caniatáu ichi wybod sut mae batri'r ffôn clyfar yn gweithio. Ar y brif sgrin, fe welwch y cylchoedd gwefr fel y'u gelwir, sy'n bwysig wrth bennu gweddill oes y batri. Yn ogystal, gallwch weld y defnydd o'r llwyth yn cael ei ddadelfennu gan gymwysiadau er mwyn gwybod faint o bob un sy'n cael ei fwyta.

O'i ran, bydd yr adran Iechyd Batri yn gweld data ynghylch lefel iechyd y batri, ei allu a gwybodaeth ddiddorol iawn arall sy'n gysylltiedig â defnydd a lefel bywyd y batri. Mae AccuBattery yn darparu gwybodaeth eithaf cywir a manwl a fydd yn hynod ddefnyddiol i'r rhai sydd â diddordeb mewn gwybod statws batri eu ffôn clyfar.

I'w brofi, dilynwch y ddolen hon.