Datgelodd SEGA sawl cymeriad a wahoddwyd i Mario a Sonic yn y Gemau…

Mae’r dyddiad rhyddhau ar gyfer Mario & Sonic yn agosáu at Gemau Olympaidd 2020 Tokyo ac mae SEGA wedi datgelu sawl cymeriad gwestai newydd a fydd yn perfformio mewn sawl digwyddiad chwaraeon gwahanol. Mae Nintendo Japan yn adrodd bod y cymeriadau newydd fel a ganlyn: Rosalina for Surf, Doctor Eggman Nega ar gyfer Karate, Rouge the Bat for Dringo, Diddy Kong ar gyfer lluniau Rygbi, Larry Koopa ar gyfer Marchogaeth, Zazz ar gyfer Tenis Bwrdd, Zazz ar gyfer Tenis Mesa, Ludwig von Koopa ar gyfer ffensio a Jet the Hawk ar gyfer pêl-droed. Ymhlith y cymeriadau gwestai eraill (na ellir eu chwarae efallai) mae Llyffant, Hufen y gwningen a Chaws. Bydd Mario a Sonic yng Ngemau Olympaidd 2020 Tokyo yn cael eu lansio yn 8 Tachwedd.

Ffynhonnell

Dwi’n hoffi hwn:

Rwy’n hoffi Llwytho …