Dewch o hyd i lawer o offer am ddim ar gyfer rhwydweithiau rhyngrwyd a chymdeithasol yn TuckTools

Yn ein dyddiau ni, pan fydd angen i ni gyflawni unrhyw dasg ac nad oes gennym yr offer neu'r wybodaeth angenrheidiol, gallai fod yn ddigonol gwneud chwiliad Google syml. Mae'r Rhyngrwyd wedi ei gwneud hi'n llawer haws diwallu anghenion, gan ystyried, nid yn unig y gall fod yn hawdd dod o hyd i atebion, ond hefyd ar yr offer gwe o bob math sy'n ddigonol i'n helpu. Mae gennym enghraifft o hyn ar y wefan y byddwn yn ei chyflwyno isod, sy'n ddiddorol iawn oherwydd ei bod yn fath o gyllell Byddin y Swistir ar gyfer prosesau amrywiol ar y rhyngrwyd.

Ei enw yw TuckTools ac mae'n ymgorffori offer a all ein helpu ym meysydd cyfryngau cymdeithasol, gweinyddu a datblygu gwefannau.

Offer hawdd a rhad ac am ddim

Dewch o hyd i lawer o offer am ddim ar gyfer rhwydweithiau rhyngrwyd a chymdeithasol yn TuckTools 1

Mae cael offer amrywiol yr un wefan yn newyddion gwych, gan na fydd angen cynnal chwiliadau newydd i ddiwallu anghenion eraill. Dyma'r union beth sy'n tynnu sylw TuckTools sy'n ymgorffori offer ar gyfer gwahanol feysydd, gan arbed y drafferth inni barhau i geisio cymorth. Os oes angen i chi lawrlwytho deunydd cyfryngau cymdeithasol, trosi ffeil XML i JSON, neu hyd yn oed dynnu llun o dudalen gyfan, mae gan TuckTools y ffyrdd i'w wneud yn y ffordd symlaf.

Dewch o hyd i lawer o offer am ddim ar gyfer rhwydweithiau rhyngrwyd a chymdeithasol yn TuckTools 2

Yn ogystal, mae'r gwasanaethau a ddarperir gan y wefan hon yn gwbl hygyrch heb yr angen i fynd trwy brosesau cofrestru neu osod.

Ymhlith y swyddogaethau y mae TuckTools yn eu cynnig fe welwch:

  • Dadlwythwch ddelweddau a fideos a pheiriant chwilio HT i mewn Instagram.
  • Dadlwythwch fideos yn YouTube.
  • Peiriant chwilio HT a defnyddwyr sy'n tueddu i mewn Twitter.
  • Dadlwythwch fideos yn Facebook.
  • Generadur HT ar gyfer Pinterest a TikTok.
  • Sgrinluniau tudalen lawn.
  • Peiriant chwilio IP gwefan.
  • Trawsnewidydd XML i JSON.
  • Golygydd ffeiliau JSON.

I ddefnyddio unrhyw un o'r offer, dim ond mater o glicio arno ac ar y sgrin nesaf mae'n rhaid i chi ddilyn cyfarwyddiadau fel nodi dolen y fideo rydych chi am ei lawrlwytho neu'r HT rydych chi am ei wirio.

Mae'n wasanaeth sy'n hawdd iawn i'w ddefnyddio ac y gall ei botensial ein helpu yn unrhyw un o'r tasgau hyn heb yr angen am gyfleusterau neu brosesau ychwanegol.

I'w brofi, dilynwch y ddolen hon.