Dylai Musk lynu wrth gar trydan dadleuol gan sôn am Covid-19: Bill Gates

Dylai Musk yn lle lledaenu barn am COVID-19 barhau i weithio ar geir trydan a rocedi, mae Bill Gates yn awgrymu. Dywedodd cyn-bennaeth Microsoft fod geiriau Musk am y firws yn “warthus” mewn sioe deledu ddoe. “Safbwynt Elon yw amddiffyn sylwadau hurt. Nid oedd yn ymwneud gormod â’r brechlyn. […]

Y swydd y dylai Musk lynu wrth gar trydan dadleuol yn sôn am Covid-19: Ymddangosodd Bill Gates gyntaf ar Tech Acrobat.