Dyma Sut i Wneud Cod QR yn Hawdd ac Am Ddim Heb Geisiadau

NESABAMEDIA.COM – Mae presenoldeb Cod QR wedi disodli’r rôl wedi’i chodio sy’n god bar. Mae gan QR Code siâp dau ddimensiwn a defnyddir ei rôl yn ehangach na chodau bar. Un rheswm yw oherwydd bod y Cod QR yn gallu storio mwy o ddata.

Yn ogystal, mae gan y Cod QR drwydded safoni ryngwladol hefyd, felly nid oes angen amau ​​ansawdd y cod hwn.

Talfyriad o’r Cod Ymateb Cyflym yw Cod QR mewn gwirionedd sy’n god matrics cod bar. Mae’r defnydd o QR Code yn cynyddu, gan ystyried bod llawer o bobl yn defnyddio ffonau smart. Felly beth yn union yw swyddogaeth y Cod QR? A oes gwir angen i ni ddefnyddio Cod QR ar gyfer ein gweithgareddau beunyddiol? Mewn gwirionedd mae swyddogaeth y Cod QR yn dibynnu ar y defnyddiwr.

Sut i Wneud Cod QR yn Hawdd ac Am Ddim

1. Yn gyntaf oll mae’n rhaid i chi agor y wefan Generadur Cod QR. Awgrymaf ichi gofrestru trwy’r ddolen hon felly gallwch chi ddefnyddio’r holl nodweddion sydd ar gael. Ar ôl hynny byddwch chi’n llenwi’r golofn gofrestru a ddarperir yn ddiweddarach os felly, dewiswch hi Cofrestrwch Nawr.

Gwneud Cod QR 1

2. Agorwch eich e-bost i wirio.

Gwneud Cod QR 2

3. Mewngofnodi i’ch cyfrif e-bost. Dyma fi’n defnyddio Gmail. Cliciwch Ysgogi cyfrif.

Gwneud Cod QR 3

4. Dewiswch y math o God QR rydych chi ei eisiau. Mae Gwefannau, Cwponau, Tudalennau Busnes, Facebook, PDF ac eraill. Yma, rydw i eisiau gwneud Cod QR a fydd, wrth ei sganio, yn mynd i’m cyswllt gwefan. Felly dwi’n dewis Y wefan. Yna byddwch chi’n dewis Nesaf.

Gwneud Cod QR 4

5. Ar ôl hynny, nodwch yr URL cyrchfan yn y golofn Gwefan. Gallwch hefyd enwi’r Cod QR (dewisol). Yna dewiswch Nesaf.

Gwneud Cod QR 5

6. Mae’r Cod QR yn barod i’w lawrlwytho. Gallwch hefyd ddewis pa arddull rydych chi ei eisiau, ar y dde. O’r diwedd dewiswch Dadlwythwch ef.

Gwneud Cod QR 6

Buddion Cod QR Mae angen i chi eu Gwybod

Isod, byddwn yn egluro rhai o’r buddion cyffredinol o gael Cod QR na fyddech efallai yn gwybod amdano.

1. Ar gyfer Cardiau Busnes

Mae swyddogaeth gyntaf y Cod QR yn gysylltiedig â chardiau busnes. Yma gallwch nodi gwybodaeth sy’n ymwneud â’ch enw, rhif ffôn symudol, cyfryngau cymdeithasol, pin BBM, cyfeiriad cartref, swyddfa, ac ati. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw pastio’r cod QR a grëwyd gennych o’r blaen.

Ar ôl hynny, pobl eraill sydd eisiau gweld eich cerdyn busnes neu broffil, dim ond y Cod QR rydych chi wedi’i greu y mae angen iddynt ei symud. O’r wybodaeth hon am eich proffil bydd yn ymddangos yn syth ar ôl i chi sganio’r Cod QR. Ffordd ymarferol a hawdd iawn o gymharu â gorfod cymryd nodiadau fesul un.

2. Offeryn Hyrwyddo

Mae Cod QR hefyd yn ddefnyddiol fel offeryn hyrwyddo. Yn nodweddiadol, bydd posteri neu faneri yn cysylltu’r cod hwn sy’n pwyntio at eu gwefan. Gallwch hefyd gludo’r Cod QR ar grys-t neu wisg gweithwyr neu leoedd eraill. Mae’r defnydd o God QR fel offeryn hyrwyddo yn eithaf helaeth yn wir ac mae’r broses yn gyflym iawn felly nid oes angen iddo gymryd llawer o amser.

3. Shortcut Dadlwytho’r Cais

Defnyddir y drydedd swyddogaeth fel llwybr byr neu lwybr byr ar gyfer lawrlwytho cymwysiadau. Fel arfer mae hyn yn ymwneud â datblygwyr sydd am i’r cais gael ei lawrlwytho’n hawdd. Saethwch y cod QR yn fyw trwy’r camera ffôn clyfar a bydd y cymhwysiad yn cael ei lawrlwytho’n awtomatig. Ffordd hawdd iawn o gymharu â gorfod chwilio amdano ar y rhyngrwyd ac aros i’r broses lawrlwytho gael ei chwblhau.

Mewn gwirionedd heb i ni wybod bod gennym ein Cod QR ein hunain eisoes. Mae gan rai cymwysiadau a ddefnyddiwn eisoes nodweddion i ychwanegu ffrindiau trwy ddefnyddio Cod QR. Mae mwyafrif y cymwysiadau hyn yn gymwysiadau negeseuon neu negeseuwyr.

Pan ddefnyddiwch y cymhwysiad hwn, mae gennych hefyd eich cod QR eich hun y gallwch ei roi yn ddiweddarach i bobl eraill sydd am eich gwneud yn ffrind yn eu cysylltiadau.

Mae rhai cymwysiadau negesydd a arferai fod yn enwog am ddefnyddio codau QR yn cynnwys: Line, Cocoa Talk, a WeChat. Ar wahân i gael y cod QR yn awtomatig, a allwch chi wneud eich Cod QR eich hun? Wrth gwrs, gallaf. Mae datblygiadau mewn technoleg wedi darparu llawer o bethau cadarnhaol am oes. Un ohonynt y gallwch chi wneud eich cod QR eich hun.

Dyna’r ffordd i wneud Cod QR yn hawdd. Gobeithio bod y tiwtorial hwn yn ddefnyddiol ac yn hawdd ei ymarfer!