Dyma sut mae rendradau cyntaf model Pixel 4a Google yn edrych

Y Pixel disgwyliedig fel erioed o'r blaen 4 Mae gennych chi ychydig fisoedd yn y farchnad eisoes. Achosodd ei ddyfodiad yno argraffiadau amrywiol, ond, yn fyr, gallai rhywun bron ddweud iddo fynd o dan y bwrdd.

Ffaith bron yn annhebygol o ystyried, oherwydd maint y gollyngiadau, fod ei ddyfodiad yn aros gyda chymaint o awydd â chwilfrydedd. Fodd bynnag, gadawodd y cynnyrch terfynol y teimlad bod rhywbeth ar goll.

Nawr, efallai y gall y teimlad hwnnw ddiflannu gyda lansiad disgwyliedig newydd Google, y Pixel 4a. Fel y gwyddoch, dyma'r cefndryd mwyaf fforddiadwy o fodelau blaenllaw'r cwmni ac maent bob amser yn dod atom ychydig fisoedd ar ôl i'r olaf gael eu rhyddhau.

Fel arfer, mae gan y rhain y rhan fwyaf o'r nodweddion ffôn blaenllaw, ond nid pob un. Oherwydd hynny, yn ychwanegol at y pris, mae'r prif Bicseli yn parhau i fod yn fwy deniadol. Yn yr achos hwn, gallai pethau ddod ychydig yn wahanol.

Gollyngiad cyntaf y Pixel 4a

Ni ddisgwyliwyd y gollyngiadau ac mae'r cyfeiriad cyntaf at y tîm hwn wedi dod o law @OnLeaks a gwefan 91Mobiles. Gyda hynny, mae cyfres hir o rendradau 5K wedi cyrraedd sy'n dangos sut y dylai'r tîm edrych.

Mae'r sgrin flaen yn rhoi'r newid disgwyliedig

Ymhlith yr holl ddelweddau sydd wedi'u rhannu, y rhai sydd wedi denu'r sylw mwyaf yw'r rhai a oedd yn adlewyrchu sgrin y cyfrifiadur. Ynddyn nhw, mae'n bosib gweld y gallai Google am y tro cyntaf fod yn mabwysiadu'r dyluniad dyrnu twll ar gyfer y camera blaen.

Byddai hyn yn awgrymu, yn lle bod â bar du hir yn meddiannu brig y sgrin, dim ond cylch bach fydd gan y tîm mewn cornel lle bydd y camera wedi'i leoli. Yn y modd hwn, bydd yn bosibl manteisio ar ei ofod a bydd y cynnwys yn cael ei arddangos gyda llawer mwy o gysur.

Yn fwy deniadol na'r Pixel 4?

Mae sawl defnyddiwr ar y we wedi nodi mai hwn oedd y newid yr oeddent yn disgwyl ei weld yn y tîm blaenllaw, yn hytrach nag yn ei fersiwn fwy darbodus. Beth bynnag, mae'n bosibl bod Google yn gwneud hyn fel prawf i fesur lefel y derbyniad y byddai addasiad o'r arddull hon yn ei gael.

Yn ogystal â'r newid lleoliad a chyflwyniad y camera blaen, mae hefyd yn bosibl gweld y bydd y Pixel 4a ychydig yn deneuach na'r Pixel 4. Wrth gwrs, ni fydd ganddo ymylon crwm o arddull anfeidrol, ond bydd y rhain yn cael eu hamffinio'n dda gan ruban du trwchus, ond esthetig.

Beth arall i'w ddisgwyl?

Yn ogystal â'r uchod i gyd, mae yna fanylion perthnasol eraill hefyd am y Pixel 4a sydd wedi'u datgelu heddiw. Enghraifft o hyn yw'r posibilrwydd bod hwn yn gyfrifiadur sy'n gallu gweithredu gyda chysylltedd 5G.

Hefyd, o bosibl mae gan y ddyfais 4GB o RAM a 64GB o storfa fewnol. Bydd eich camera yn 12.2MP a bydd ganddo sawl synhwyrydd ynghyd â'r fflach, er na nodwyd pa fath ydyn nhw.

Yn olaf, y peth mwyaf diogel yw bod eich cyflwyniad yn parhau gyda llinell y du a gwyn nodweddiadol. Ychwanegwch arlliwiau eraill o bosibl, fel parhad oren y modelau blaenllaw. Fodd bynnag, dim ond un posibilrwydd yw hwn.

Eleni, cyflwynodd y Pixel 3a ym mis Mai, hynny yw, o fewn hanner cyntaf y flwyddyn. Felly, mae'n debygol iawn bod y Pixel 4a yn ein cyrraedd yn swyddogol o gwmpas yr un dyddiadau yn y 2020 sydd eisoes mor agos.