edrych allan 5 gwefannau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim

Gyda gwasanaethau ffrydio, mae wedi dod yn gyffredin gwrando ar gerddoriaeth ar-lein drwyddynt. Fodd bynnag, nid oes gan bawb fynediad at gysylltiad Wi-Fi, ac nid ydynt ychwaith eisiau gwario’r cynllun data symudol cyfan ar y gwasanaethau hyn. dyma lle mae’r gwefannau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim yn dod i mewn.

Pan fyddwch chi’n gallu lawrlwytho cerddoriaeth ar-lein, does dim rhaid i chi boeni mwyach am aros yn gysylltiedig i wrando ar gerddoriaeth all-lein. Dim ond eu lawrlwytho a’u chwarae pryd bynnag y dymunwch.

Ar hyn o bryd, nid oes llawer o wefannau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim. Fodd bynnag, mae rhai yn dal i wrthsefyll yn ddewr. Felly rydyn ni wedi llunio rhai o’r opsiynau gorau i’ch helpu chi i wrando ar gerddoriaeth all-lein.

Edrychwch arno isod!

1. YouTube trwy Cliciwch

Ei gwneud hi’n bosibl lawrlwytho unrhyw fideo o blatfform fideo mwyaf y byd, y YouTube Mae By Click yn gweithio mewn ffordd syml a hawdd.

Icyrchu’r wefan a dadlwythwch y rhaglen, copïwch ddolen unrhyw gynnwys – gan gynnwys y gerddoriaeth sydd ar gael! – y bydd y feddalwedd yn adnabod yr URL yn awtomatig ac yn gofyn am gadarnhad i ddechrau’r lawrlwythiad.

Yn y modd hwn, mae gennych y casgliad cyfan o’r platfform ar gael i’w lawrlwytho. Y peth gorau yw nad oes angen i chi lawrlwytho’r fideo gyfan: YouTube gan Click mae gan yr opsiwn o lawrlwytho’r traciau sain mp3 yn unig.

Mae hyn yn golygu bod ganddo ffynhonnell anfeidrol o gynnwys y gallwch ei rhoi ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol, gan gael ei gyfyngu gan eich HD, SSD, gyriant pen neu gerdyn cof yn unig, ymhlith dyfeisiau tebyg eraill.

cliciwch ar y ddolen i wybod y YouTube trwy Cliciwch!

defnyddiwch youtube trwy glicio i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim

2. Archif.org

Gydag un o’r llyfrgelloedd cerddoriaeth rhad ac am ddim mwyaf y gallwch eu lawrlwytho, mae gan Archive.org ganeuon ar gyfer pob chwaeth. Gan ei fod yn sefydliad dielw, mae’r holl gerddoriaeth sydd ynddo yn rhad ac am ddim, heblaw am ei fersiynau o ansawdd uchel.

Yn ogystal â cherddoriaeth, mae gennych hefyd fynediad at lyfrau, gemau a ffilmiau, pob un yn rhad ac am ddim i’w fwyta. Oherwydd bod ganddyn nhw’r drwydded hon, mae’n bosib eu defnyddio hefyd mewn gweithiau masnachol, fel golygu fideo.

Mae’n werth nodi y gallwch ddod o hyd i bethau ar Archive.org nad oeddech hyd yn oed yn cofio eu bod yn bodoli. Nid yn unig y maent yn bodoli, maent yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho a’u defnyddio pryd bynnag y dymunwch!

cliciwch ar y ddolen i gyrchu Archive.org a gweld y canllaw cyflawn hwn ar sut i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim ohono.

3. Jamendo

Un o’r lleoedd gorau i lawrlwytho cerddoriaeth ar-lein, Jamendo yw’r baradwys i’r rhai sy’n hoffi cerddoriaeth a gyhoeddir y tu allan i’r cylchprif ffrwdo’r cynhyrchwyr mawr a’u hartistiaid gwerth miliynau o ddoleri.

Gyda chaneuon o wahanol genres, gallwch yn sicr ddod o hyd i rai perlau cudd, na fyddech yn dod o hyd iddynt yn unman. Mae Jamendo hefyd yn syml ac yn hawdd ei ddefnyddio, yn ogystal â chael adran o gerddoriaeth ac effeithiau sain y gellir eu defnyddio mewn prosiectau masnachol.

Mae’r olaf, fodd bynnag, ond yn caniatáu lawrlwytho trwy 2 wythnosau am ddim. Ar ôl y cyfnod hwnnw, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer cyfrif premiwm.

Fodd bynnag, mae’n werth cofio bod y gwasanaeth hwn yn cael ei ddefnyddio fwyaf gan weithwyr proffesiynol wrth greu cynnwys ar y rhyngrwyd, fel pwy sy’n trosleisio ar TikTok i wneud arian ar y platfform, ymhlith eraill.

Cyfarfod â Jamendo cliciwch y ddolen!

jamendo

4. Soundcloud

Mae platfform poblogaidd arall ar gyfer gwrando ar gerddoriaeth am ddim ac ar-lein, rhan o gasgliad SoundCloud ar gael i’w lawrlwytho. Yn wahanol i Jamendo ac Archive.org, fodd bynnag, ni ellir lawrlwytho ei gasgliad i gyd.

Eto i gyd, mae nifer y defnyddwyr ac artistiaid annibynnol sy’n cyhoeddi eu gwaith yno yn aruthrol, felly mae’n debygol y byddwch chi’n dod o hyd i lawer o gerddoriaeth dda i’w lawrlwytho.

Dyna pam,cliciwch ar y ddolen ar hyn o bryd ac ymweld ag un o’r gwefannau mwyaf i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim ar y blaned.

5. Archif Cerddoriaeth Am Ddim

Yr olaf yn y rhestr o wefannau i lawrlwytho cerddoriaeth ar-lein, mae’r Archif Cerddoriaeth Am Ddim yn gronfa o ganeuon gyda thrwydded am ddim, p’un ai at ddefnydd personol neu fasnachol. Yn ei gasgliad, gallwch ddod o hyd i gerddoriaeth ac effeithiau sain o bob math a genre.

Hynny yw, gallwch chi lawrlwytho cerddoriaeth i wrando arni ar eich cyfrifiadur, teledu clyfar neu ffôn symudol. Ond gallwch hefyd ddod o hyd i gerddoriaeth offerynnol neu effeithiau sain ar gyfer y fideos rydych chi’n recordio arnyn nhw YouTube neu yn eich podlediadau.

Cyrchwch y ddolen i adnabod yr Archif Cerddoriaeth Am Ddim!

dysgu lawrlwytho cerddoriaeth am ddim ar fma

Pa wefannau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim a hoffai fwyaf?

Fel y gallwch weld trwy’r erthygl, nid yw’n amhosibl dod o hyd i ffyrdd o lawrlwytho cerddoriaeth ar-lein a mwynhau caneuon newydd neu hen. P’un a ydych chi’n lawrlwytho cynnwys o blatfform fideo mwyaf y byd neu’n chwilio am artistiaid annibynnol sy’n sicrhau bod eu cerddoriaeth ar gael ar y rhyngrwyd, mae yna opsiynau i bawb.

I chi beth yw’r safleoedd gorau i lawrlwytho cerddoriaeth am ddim? Pa un o’n henwebiadau oedd yn ymddangos orau i chi? Sylw gyda ni!