Enillwyr lwcus ein rhoddion Themefuse

Yr wythnos diwethaf, cawsom yr anrhydedd o gynnal raffl ar gyfer Themâu Themefuse. Rydym am ddiolch i Dimi a'r tîm am wneud hyn yn bosibl. Yn ein raffl, roeddem yn rhoi 10 trwydded thema Themefuse safonol i ffwrdd yn ôl dewis y defnyddiwr. Roedd hon yn ornest unigryw o Twitter lle roedd yn rhaid i bawb drydar am yr ornest. Yr ail ofyniad oedd bod yn rhaid i'r defnyddiwr ddilyn @wpbeginner. Rydym am ddiolch i bawb a gymerodd ran ac a gefnogodd yr ornest hon.

Isod mae'r rhestr o enillwyr sydd eisoes wedi cael gwybod trwy Twitter Neges uniongyrchol:

@ PandorazBox80 @ ahensnest @ SquidooMaestro @ oridusartic @ marj_asturias @ Jacob_Weber @ CocasBlog @ abdelhafidcom @ JU55IE @ warstwydotcom

Ymgymerodd â llawer o ddefnyddwyr. Os na wnaethoch chi ennill, peidiwch â phoeni. Rydyn ni'n gwneud yr anrhegion hyn yn rheolaidd, felly mae gennych chi gyfle arall. Os ydych chi'n hoff iawn o thema benodol, gallwch ei brynu yn Themefuse.