Gweithio ar ffeiliau PDF gyda'r 9 offer GooPDF am ddim

Mae'r gwaith ar ffeiliau PDF wedi'i hwyluso'n fawr y dyddiau hyn, pan fo'r dewisiadau amgen i'w hagor, eu haddasu a chyflawni tasgau amrywiol yn lluosog. Nid ydym bellach yn dibynnu'n llwyr ar gymwysiadau bwrdd gwaith i gyflawni tasgau ar y fformat ffeil hwn ac mae hyn yn newyddion rhagorol, gan ei fod yn osgoi'r ddibyniaeth ar osod unrhyw raglen. Felly, rydym am gyflwyno datrysiad ar-lein i chi sy'n hawdd iawn i'w ddefnyddio a gyda nodweddion rhagorol ar gyfer gweithio ar PDF.

Ei enw yw GooPDF ac mae'n ymgorffori 9 Offer i gyflawni tasgau ar ffeiliau PDF am ddim ac yn gyflym.

9 offer i weithio ar ffurf PDF

Gweithio ar ffeiliau PDF gyda'r 9 offer GooPDF am ddim 1

Mae ffeiliau PDF yn hynod o brysur yn enwedig yn y gweithle i drin pob math o ddogfennau. Er ei bod bob amser yn angenrheidiol cael teclyn ar y cyfrifiadur i wneud yr addasiadau sydd eu hangen arnom, mae'r opsiynau ar-lein yn rhoi'r annibyniaeth inni ei wneud ni waeth a ydym ar ein cyfrifiadur ai peidio. Yn yr ystyr hwnnw, i ddefnyddio GooPDF dim ond cysylltiad rhyngrwyd a phorwr sydd ei angen arnoch i fynd i mewn i'r wefan a defnyddio unrhyw un o'r 9 offer ar gael.

Yn ogystal, dylid nodi bod y gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac nad yw ei ddefnydd yn haeddu prosesau cofrestru, felly gallwch chi ddechrau gweithio ar unwaith.

Unwaith y byddwch chi ar y dudalen, fe welwch y 9 offer ar gael: 3 i newid fformatau a'r gweddill yn canolbwyntio ar gywasgu, cylchdroi, newid cyfeiriadedd, echdynnu tudalennau a thynnu ffiniau.

Gweithio ar ffeiliau PDF gyda'r 9 offer GooPDF am ddim 2

Mae'r broses ddefnyddio mor syml â dewis yr offeryn rydych chi am ei ddefnyddio ac yna lanlwytho'ch ffeil PDF. Ar ôl ei lanlwytho i'r platfform, bydd yn dibynnu ar y math o dasg rydych chi'n ei chyflawni i barhau â'r broses, fodd bynnag, mae pob un ohonyn nhw'n wirioneddol syml ac mewn cwpl o gliciau gallwch chi gael eich ffeil wedi'i golygu.

Os ydych chi'n chwilio am blatfform syml i weithio gyda ffeiliau PDF heb ddibynnu ar osod rhaglenni, peidiwch ag oedi cyn edrych ar GooPDF.

I'w brofi, dilynwch y ddolen hon.