Gwiriwr Torri Data, darganfyddwch a yw’ch e-bost yn rhan o doriad diogelwch

Mae diogelwch yn ffactor sylfaenol pan fyddwn yn symud o amgylch y we ac yn yr ystyr hwnnw, mae’n rhaid i ni dalu sylw i ble rydyn ni’n nodi ein e-bost. Mae torri diogelwch a thorri data wedi bod yn drefn y dydd ers rhai blynyddoedd, felly mae’n bosibl bod ein negeseuon e-bost ar restr o’r gwasanaethau hynny a gafodd eu torri. Mae gwybod a yw ein cyfeiriadau yn rhan o’r toriadau diogelwch hyn yn hanfodol ac felly byddwn yn cyflwyno gwasanaeth i chi a fydd yn eich helpu i ddysgu am y wybodaeth hon.

Ei enw yw Gwiriwr Torri Data a dim ond trwy nodi’ch e-bost bydd yn dweud wrthych ym mha ollyngiadau y gallai eich cyfeiriad fod.

Gwiriwch ddiogelwch eich e-bost

Gwiriwr Torri Data, darganfyddwch a yw'ch e-bost yn rhan o doriad diogelwch 1

Mae’n bosibl ein bod wedi cofrestru ar wefan gan ddefnyddio’r un cyfrinair â’n e-bost flynyddoedd yn ôl ac ar ôl peidio â mynd i mewn i fwy, ar unrhyw ddiwrnod penodol, mae’r dudalen wedi dioddef gollyngiad. Mae hyn yn awgrymu bod gan y hacwyr sy’n dwyn y wybodaeth eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair a allai weithio pe baent yn ei nodi yn eich gwasanaeth e-bost. Yn yr ystyr hwn, mae angen gwybod a yw unrhyw un o’r safleoedd lle’r ydym wedi cofrestru wedi dioddef y math hwn o fethiant ac ar gyfer hyn gallwn fanteisio ar y Gwiriwr Torri Data.

Mae gan yr offeryn hwn y gallu i ddarganfod y gwefannau hynny lle rydych chi wedi nodi’ch cyfeiriad e-bost ac sydd wedi dioddef toriadau diogelwch. Yn y modd hwn, byddwch yn gallu darganfod a yw’ch cyfrif e-bost mewn perygl ac addasu’r holl opsiynau diogelwch i’w amddiffyn.

Gwiriwr Torri Data, darganfyddwch a yw'ch e-bost yn rhan o doriad diogelwch 2

I gael y wybodaeth hon, bydd popeth yn fater o ymweld â Gwiriwr Torri Data o’r ddolen ar ddiwedd yr erthygl hon ac yna, nodi’ch cyfeiriad e-bost. Yna, bydd y wefan yn mynd â chi i adroddiad yn dangos nifer y gollyngiadau y mae eich cyfrif wedi bod ynddynt, ac isod bydd yn eu manylu gyda’r holl wybodaeth ynghylch y toriad diogelwch.

Gwiriwr Torri Data, darganfyddwch a yw'ch e-bost yn rhan o doriad diogelwch 3

I addasu diogelwch eich cyfrif, newidiwch y cyfrinair a galluogi dilysu dau ffactor i gryfhau’r mesurau.

I’w brofi, dilynwch y ddolen hon.