JioSwitch Apk Lawrlwytho’r Fersiwn Ddiweddaraf ar gyfer Android (Dim Hysbysebion)

JioSwitch Apk

Chwilio am ddolen uniongyrchol i lawrlwytho Jioswitch ar eich dyfais Android? Os ydych, yna rydych chi newydd ddod i’r lle iawn. JioSwitch yw un o’r apiau mwyaf tueddol y dyddiau hyn. Mae’n app rhannu ffeiliau diwifr y gallwch ei ddefnyddio i drosglwyddo ffeiliau o un ddyfais Android i un arall. Isod, rydym wedi rhannu’r ddolen uniongyrchol i lawrlwytho apios Jioswitch ar eich dyfais Android. Gallwch ddefnyddio’r ddolen isod i lawrlwytho a gosod yr app hon ar eich dyfais. Rydym hefyd wedi disgrifio’r broses osod gyflawn o osod yr app hon ar eich dyfais. Felly, darllenwch y post hwn yn llwyr os ydych chi eisiau gwybod am Jioswitch.

O’i gymharu â phoblogaidd eraill apiau rhannu ffeiliau fel Shareit, mae Jioswitch yn gallu cael sylw yn y farchnad. Jio yw un o’r darparwyr telathrebu Indiaidd mwyaf poblogaidd. Ac mae’r ap hwn gan y cwmni hwn. Oherwydd hyn, mae gan Jioswitch lawer o nodweddion defnyddiol a all ddisodli Shareit neu Xender ar eich dyfais Android. Ar ôl y gwaharddiad diweddar o 59 ap gan Lywodraeth India, mae defnyddwyr yn chwilio am ddewisiadau amgen i Xender a Shareit. Oherwydd bod y ddau ap hyn yn dod yn y rhestr gwaharddiadau. Felly, os ydych chi’n chwilio am ddewis arall yn lle Shareit neu Xender, gallwch gael Jioswitch ar eich dyfais Android. Dadlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o Jioswitch apk o’r ddolen isod.

Enw’r App Jioswitch
Maint 6.88 MB
Fersiwn v4.01.6
Fersiwn Android Angenrheidiol Android 5.0+
Gwreiddyn Angenrheidiol? Na

Disgrifiad JioSwitch Apk

JioSwitch Apk Lawrlwytho'r Fersiwn Ddiweddaraf ar gyfer Android (Dim Hysbysebion) 1

Android smartphones yn ffasiynol y dyddiau hyn. Oherwydd ei system ffynhonnell agored, mae miliynau o bobl yn defnyddio ffôn clyfar Android yn eu bywyd bob dydd. Gallwch wrando ar eich hoff gerddoriaeth, gwylio’ch hoff ffilmiau, a gwneud llawer o bethau gyda’ch dyfais Android. Os oes gennych gysylltiad Rhyngrwyd gweithredol ar eich dyfais Android, gallwch ffrydio caneuon neu ffilmiau ar eich ffôn clyfar Android. Fodd bynnag, i wylio’ch hoff ffilmiau, fideos ar eich ffôn clyfar yn y modd all-lein, mae angen i’r ffeil fod yn storfa o’ch dyfais Android. Yna gallwch wylio ffilmiau, gwrando ar ganeuon, neu weld unrhyw ffeil heb ddefnyddio’r Rhyngrwyd.

Un o’r pethau gorau am Android yw, gallwch storio unrhyw fath o ffeil ar eich dyfais Android. Fel arfer, mae dau fath o storfa ar gael ar gyfer Android – Storio Mewnol ac Allanol. Storio mewnol yw storfa adeiledig dyfais Android y gallwch ei defnyddio. Ond, mae storio allanol yn rhywbeth y mae angen i chi ei roi yn eich dyfais. Gallai fod yn gerdyn SD neu’n storfa OTG. Yn y ddwy siop hyn, gallwch storio’ch ffeiliau a’u hagor pryd bynnag y dymunwch. Dyna un o’r pethau gorau am Android OS.

Ar gyfer rhannu ffeiliau o Android i Android neu Android i’ch cyfrifiadur personol, mae yna lawer o ddulliau. Gallwch naill ai rannu’r ffeiliau ar-lein, trwy wasanaeth cwmwl neu gallwch ddefnyddio dulliau rhannu all-lein fel Bluetooth ac apiau rhannu ffeiliau i rannu’r ffeiliau. Os ydych chi am rannu ffeil gyda pherson sydd i ffwrdd o’ch lleoliad, dyma’r opsiwn gorau i’w rannu â storfa cwmwl fel Google Drive. Ond, os yw’r person neu’r ddyfais ANdroid yn agos atoch chi, nid oes angen i chi ddefnyddio gwasanaeth cwmwl na chysylltiad Rhyngrwyd i rannu’r ffeiliau.

Y dull traddodiadol o rannu ffeiliau o un ddyfais Android i’r llall yw eu rhannu trwy Bluetooth. Ond, mae technoleg Bluetooth yn eithaf hen ac mae’n araf iawn. Nid yw’n ymarferol rhannu ffeiliau maint mawr trwy Bluetooth o un ffôn clyfar Android i un arall. Felly, datblygodd datblygwyr Android apiau rhannu ffeiliau Android sy’n gweithio ar dechnoleg â phroblem Wi-fi. Yn wahanol i dechnoleg Bluetooth draddodiadol, mae apiau rhannu ffeiliau modern Android yn defnyddio technoleg Wi-fi y dyfeisiau i rannu ffeiliau’n gyflym iawn. O’i gymharu â’r dull rhannu ffeiliau Bluetooth traddodiadol, gallwch drosglwyddo’r ffeiliau dros 100 gwaith yn gyflymach gydag ap rhannu ffeiliau da.

Felly, dyma’r opsiwn gorau i rannu ffeiliau i’ch dyfeisiau cyfagos gan ddefnyddio ap Trosglwyddo Ffeiliau. Ac mae yna lawer o apiau ar gael sy’n eich helpu chi i wneud hynny. Mae Jioswitch yn ap trosglwyddo ffeiliau am ddim ar gyfer Android. Gallwch ddefnyddio’r app Jioswitch i rannu ffeiliau ag unrhyw ddyfais Android sydd gerllaw i chi. Tybiwch eich bod am dderbyn ffilm gan eich ffrind. Gallwch chi a’ch ffrind ill dau ddefnyddio’r app Jioswitch i gysylltu rhwng y ddau ddyfais a rhannu’r ffeiliau. Waeth beth yw maint y ffeil, gallwch drosglwyddo neu dderbyn ffeiliau maint mawr mewn eiliadau gyda’r app Jioswitch.

Os ydych chi am drosglwyddo ffeiliau rhwng iOS ddyfais a’ch dyfais Android, gallwch ei wneud gyda Jioswitch. Mae gan yr app hon opsiwn i gysylltu’ch dyfais Android trwy iOS ac yna gallwch chi rannu unrhyw ffeiliau rhwng eich dyfais iOS a’ch dyfais Android gan ddefnyddio’r app Jioswitch am ddim. Ni fydd angen cysylltiad Rhyngrwyd arnoch chi i rannu’r ffeiliau gan ddefnyddio Jioswitch rhwng dau ddyfais. Mae’n ddelfrydol pan fyddwch chi eisiau rhannu ffilm o’ch dyfais iOS i’ch dyfais Android. Gallwch ddefnyddio Jioswitch i rannu’r ffeiliau, a bydd y ffeiliau ar eich dyfais Android mewn munudau.

O’i gymharu ag apiau rhannu ffeiliau eraill, mae’n hawdd defnyddio Jioswitch. Mae’n app rhannu ffeiliau syml ar gyfer dyfeisiau Android. I ddefnyddio Jioswitch ar eich dyfais Android, mae angen i chi osod yr apk Jioswitch ar eich dyfais Android. Yna gallwch chi ddefnyddio’r app hwn ar eich dyfais i rannu’r ffeiliau. Note y dylai’r ddau ddyfais, o’r ddyfais rydych chi’n anfon ffeil a’r ddyfais yn derbyn y ffeiliau, gael yr app Jioswitch wedi’i osod ar y dyfeisiau. Oherwydd, cyn rhannu’r ffeiliau, mae angen i chi gysylltu’r ddau ddyfais. Yna gallwch chi ddechrau trosglwyddo’r ffeiliau.

Isod, fe welwch rai o nodweddion yr app trosglwyddo ffeiliau anhygoel hwn.

Nodweddion Jioswitch Apk

Trosglwyddo Ffeiliau Rhwng Llwyfannau Cros

Gallwch ddefnyddio’r app Jioswitch i drosglwyddo ffeiliau rhwng traws lwyfannau. Gallwch chi drosglwyddo’r ffeiliau o un ddyfais Android i ddyfais Android arall, neu Android i iOS gan ddefnyddio’r app Jioswitch. Fodd bynnag, i drosglwyddo’r ffeiliau, dylai’r ap Jioswitch gael ei osod yn y ddau ddyfais. Yna gallwch chi ddechrau trosglwyddo’r ffeiliau rhwng dyfeisiau traws-blatfform yn hawdd heb unrhyw fater gyda chymorth yr app Jioswitch.

Rhannwch Unrhyw Ffeil

Gallwch rannu unrhyw fath o ffeil rhwng dau ddyfais gan ddefnyddio ap Jioswitch. Gallwch hefyd rannu apiau unigol sydd wedi’u gosod ar eich dyfais Android o un ddyfais i’r llall gan ddefnyddio’r app Jioswitch. Mae yna hefyd opsiynau i swmp-ddewis y ffeiliau rydych chi am eu trosglwyddo. Defnyddiwch y rhannu swmp os ydych chi am drosglwyddo lluniau neu ganeuon o un ddyfais i’r llall. Mae’n hawdd iawn dewis y ffeiliau i’w trosglwyddo. Felly, byddwch chi’n gallu trosglwyddo’r ffeiliau yn hawdd o un ddyfais Android i un arall gan ddefnyddio’r app Jioswitch. Mae’n un o’r opsiynau gorau sydd ar gael.

Trosglwyddo Ffeiliau yn Ddi-wifr mewn Cyflymder Cyflym Iawn

Er y gallwch chi rannu’r ffeiliau’n ddi-wifr o un ddyfais i’r llall, mae’r cyflymder trosglwyddo yn gyflym iawn gan ei fod yn gweithio ar dechnoleg Wi-fi. Felly, bydd y cyflymder trosglwyddo yn gyflym iawn nag opsiynau rhannu Bluetooth neu gwmwl. Os oes gennych y ddyfais gerllaw i chi, dyma’r opsiwn gorau i drosglwyddo’r ffeiliau gan ddefnyddio Jioswitch. Nid oes unrhyw derfynau i rannu’r ffeiliau. Gallwch chi rannu unrhyw ffeil rydych chi ei eisiau gan gynnwys ffilmiau, lluniau, fideos, dogfennau, ac ati. Dim ond cysylltu’r ddyfais, dewis y ffeiliau rydych chi am eu trosglwyddo a throsglwyddo’r ffeiliau yn hawdd.

Hawdd i’w defnyddio

Prif nodwedd Jioswitch yw trosglwyddo’r ffeiliau. Felly, dim ond y nodweddion hyn y mae’n eu cynnig. Nid oes gan Jioswitch unrhyw nodweddion diwerth fel apiau rhannu ffeiliau eraill. Os oes angen ap rhannu ffeiliau syml a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer eich dyfais Android, gallwch ddefnyddio Jioswitch i rannu’r ffeiliau. Mae rhyngwyneb yr app hon yn hawdd iawn ac yn syml. Gall unrhyw un ei ddefnyddio i drosglwyddo’r ffeiliau rhwng dau ddyfais. Mae yna opsiynau syml i gysylltu dyfeisiau a rhannu’r ffeiliau. Ni fyddwch yn wynebu unrhyw anhawster wrth ddefnyddio’r app hon ar eich dyfais Android.

Am ddim

Mae’n hollol rhad ac am ddim defnyddio’r app Jioswitch ar eich dyfais Android. Gallwch chi lawrlwytho a gosod yr app hon ar eich dyfais i ddechrau rhannu’r ffeiliau. Nid oes unrhyw bryniannau mewn-app neu mae tanysgrifiadau ar gael ar yr app hon. Mae’n hollol rhad ac am ddim i’w ddefnyddio. Un o’r pethau gorau am Jioswitch yw, er ei fod yn ap rhannu ffeiliau am ddim, yn wahanol i apiau rhannu ffeiliau eraill, nid oes gan Jioswitch unrhyw hysbysebion arno. Ie, rydych chi wedi’i glywed yn iawn. Nid oes unrhyw hysbysebion ar gael ar ap Jioswitch. Mae’n hollol ddi-hysbyseb. Felly, ni fydd hysbysebion annifyr ar Jioswitch yn tynnu eich sylw

Dadlwythwch Fersiwn Ddiweddaraf Jioswitch Apk ar gyfer Android

Gallwch chi lawrlwytho’r fersiwn ddiweddaraf o Jioswitch apk o’r ddolen isod. Dyma’r ddolen uniongyrchol i lawrlwytho’r app hon ar eich dyfais Android. Mae’r ddolen lawrlwytho yn gwbl ddiogel a gallwch ei defnyddio i lawrlwytho ffeil apios Jioswitch ar eich dyfais heb unrhyw fater. Os nad yw’r ddolen lawrlwytho yn gweithio, gallwch wneud sylwadau yn yr adran sylwadau isod a byddwn yn trwsio’r ddolen lawrlwytho. Ar ôl lawrlwytho’r ffeil apk, dilynwch y broses osod isod i osod y ffeil apk ar eich dyfais Android.

Lawrlwytho nawr

Sut i Osod JioSwitch Apk ar Android?

    I osod Jioswitch apk ar eich dyfais Android, yn gyntaf, ewch i Gosodiadau> Diogelwch ar eich dyfais Android a galluogi’r ‘Gosod o Ffynhonnell Anhysbys’ opsiwn oddi yno. Os ydych chi’n defnyddio Android 7.0+ dyfais, mae’n rhaid i chi ganiatáu i reolwr ffeiliau eich dyfais Android osod y ffeil apk. Dadlwythwch apk Jioswitch o’r ddolen uchod. Agorwch yr app rheolwr ffeiliau ar eich dyfais Android ac ewch i’r ‘Dadlwythiadau’ ffolder. Yno fe welwch y ffeil apk. Cliciwch arno i’w osod. Cliciwch ‘Gosod’ i osod y ffeil apk ar eich dyfais. Bydd yn cymryd ychydig eiliadau i osod y ffeil apk. Arhoswch nes bod y broses osod wedi’i chwblhau. Ar ôl cwblhau’r broses osod, gallwch agor yr app hon o ddrôr app eich dyfais.

Sut i Ddefnyddio Jioswitch i Drosglwyddo Ffeiliau?

JioSwitch Apk

    I ddefnyddio Jioswitch, yn gyntaf, agorwch yr app hon o’ch drôr app. Caniatáu caniatâd i’w gychwyn. Nawr, bydd dau opsiwn ar sgrin gychwyn Jioswitch, Send & Receive. Os ydych chi am anfon ffeil i ddyfais arall, mae’n rhaid i chi ddewis yr opsiwn anfon ac ar y ddyfais arall, dylai fod yn Derbyn. I’r gwrthwyneb ar gyfer y cysylltiad arall. Bydd yn gofyn ichi ddewis y ffeiliau rydych chi am eu trosglwyddo. Dewiswch y ffeiliau rydych chi am eu trosglwyddo ac yna cliciwch ‘Anfon’. Nawr, mae’n rhaid i chi droi eich lleoliad a Wi-fi ymlaen. Bydd yn dechrau sganio am ddyfeisiau cyfagos. Sicrhewch eich bod wedi dewis ‘Derbyn’ ar gyfer y dyfeisiau eraill ac wedi dilyn yr un broses. Os dewch chi o hyd i’r ddyfais, cliciwch arni a bydd wedi’i chysylltu â’r ddyfais. Dyna ni! Nawr, bydd yn dechrau trosglwyddo’r ffeiliau o un ddyfais i’r llall. Arhoswch nes iddo orffen y broses drosglwyddo. I anfon y ffeiliau i Jiophone neu iPhone, fe gewch yr opsiwn isod ar y sgrin sganio. Dewiswch yr opsiwn os ydych chi am drosglwyddo’r ffeiliau o Android i iPhone.

Geiriau Terfynol

Felly, bois, gobeithio eich bod wedi hoffi’r canllaw hwn. Nid oes amheuaeth bod Jioswitch yn un o’r apiau rhannu ffeiliau gorau ar gyfer dyfeisiau Android. Mae’n app sydd newydd ei ryddhau. Ond mewn cyfnod byr, mae wedi ennill sylw’r defnyddwyr mewn gwirionedd. Os dewch o hyd i unrhyw nam ar yr app, gallwch ei riportio i’r datblygwyr fel y gallant ei drwsio yn y diweddariad nesaf. Os oeddech chi’n hoffi Jioswitch, gallwch ei rannu gyda’ch ffrindiau. Defnyddiwch y botymau rhannu isod i rannu’r canllaw hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, gallwch eu gofyn yn yr adran sylwadau isod.