Jumbo, rheolwr preifatrwydd ar gyfer eich holl rwydweithiau cymdeithasol

Er bod rhwydweithiau cymdeithasol wedi dod yn offeryn gwych ar gyfer adloniant, gwybodaeth, gwaith a mwy, mae angen sôn hefyd am y problemau a ddaeth i’r amlwg ym maes preifatrwydd ei ddefnyddwyr. Er bod hyn yn rhywbeth y gallwn ei reoli o opsiynau pob un o’r rhwydweithiau cymdeithasol a ddefnyddiwn, gall hefyd fod yn flinedig o ystyried ein bod o leiaf yn ddefnyddwyr 3 ohonyn nhw. Yn yr ystyr hwn, rydym am gyflwyno cais i chi a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r opsiynau hyn mewn un lle i’w rheoli.

Ei enw yw Jumbo ac mae’n ap sy’n canolbwyntio ar breifatrwydd a fydd yn canolbwyntio holl opsiynau eich rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn eu rheoli’n haws.

Sefydlu preifatrwydd eich rhwydweithiau yn hawdd

Jumbo, rheolwr preifatrwydd ar gyfer eich holl rwydweithiau cymdeithasol 1

Er bod cyfryngau cymdeithasol yn ymddangos fel safle diniwed a hwyliog, dylech wybod bod llawer o gwmnïau’n defnyddio’r wybodaeth rydyn ni’n ei rhannu at wahanol ddibenion. Yn yr ystyr hwn, ein cyfrifoldeb ni yw diogelu’r data yr ydym yn ei drin ym mhob un ohonynt, felly yn lle mynd i’w hadolygu fesul un, gallwn ddefnyddio Jumbo i’w wneud yn hawdd. Bydd y cymhwysiad hwn yn canolbwyntio’r holl rwydweithiau cymdeithasol rydych yn eu defnyddio ar eich ffôn clyfar, gan sicrhau bod awgrymiadau ar gael a hefyd yr holl opsiynau preifatrwydd er mwyn eu haddasu i’n hanghenion.

O’r opsiynau a gynigir gan Jumbo bydd gennych y posibilrwydd i ddileu hen gyhoeddiadau yn Facebook, Twitter neu Instagram, heb orfod eu hagor fesul un a chwilio amdanynt yn adrannau gosodiadau pob un. Hefyd, byddwch chi’n gallu dadactifadu’r opsiynau lleoliad sy’n ychwanegu eich lleoliad ym mhob cyhoeddiad rydych chi’n ei wneud.

Mae Jumbo yn gais am ddim, fodd bynnag, mae ganddo 3 cynlluniau lle mae un yn rhad ac am ddim a’r gweddill yn danysgrifiad. Er gwaethaf hyn, yn y fersiwn am ddim gallwch sicrhau eich rhwydweithiau cymdeithasol yn dda iawn a bydd gennych fynediad hefyd i’r argymhellion diogelwch a phreifatrwydd ar ôl y sgan cychwynnol. Yn y modd hwn, gallwch amddiffyn eich data a’ch gwybodaeth bersonol, wrth barhau i ddefnyddio’ch rhwydweithiau cymdeithasol yn rhwydd.

I’w brofi, dilynwch y ddolen hon.