Lansiwr Gellyg, y lansiwr perffaith ar gyfer Android heb lawer o adnoddau

Mae potensial dyfeisiau symudol yn ffactor sydd ond yn cynyddu gyda threigl amser ac ar ôl pob cynnydd technolegol, fodd bynnag, mae offer canolig a phen isel yn dal i gael eu cynhyrchu lle mae defnydd y cymwysiadau rydyn ni'n eu gosod yn bwysig iawn. Mae'r lansiwr yn un o'r elfennau sy'n cymryd y brif ran mewn dyfeisiau heb lawer o adnoddau, gan mai dyma'r haen y mae'r defnyddiwr yn cael y cyswllt mwyaf â hi wrth ddefnyddio'r sistema.

Yn yr ystyr hwnnw, rydym am gyflwyno un hynod o ysgafn i chi a fydd yn caniatáu ichi wella perfformiad eich ffôn symudol Android yn fawr heb lawer o adnoddau. Ei henw yw Pear Launcher.

Cael y sudd allan o'ch hen Android

Lansiwr Gellyg, y lansiwr perffaith ar gyfer Android heb lawer o adnoddau 1

Un o'r prif rwystrau sy'n rhaid i ni achub ein hen ddynion smartphones arafwch ei berfformiad ydyw. Er nad yw'r offer pen isel fel arfer mor gyflym â'r rhai diweddaraf, mae'n bosibl rhoi help iddynt wella hylifedd y sistema operativo. Lansiwr Gellyg yw un o'r atebion gorau gan ei fod yn lansiwr nad yw'n pwyso llawer 3.8MB, felly mor ysgafn, ni fydd yn gofyn am unrhyw ddyfais hyd yn oed os mai ychydig iawn o adnoddau sydd ganddi.

Lansiwr Gellyg, y lansiwr perffaith ar gyfer Android heb lawer o adnoddau 2

Pan fyddwch yn gosod Pear Launcher byddwch yn sylwi ar unwaith ar y gwelliant ym mherfformiad y tîm, tra na fydd ei ymddangosiad yn syndod i chi, gan ei fod yn hynod debyg i ymddangosiad lansiwr Google. Fodd bynnag, yr hyn sy'n eithaf rhyfeddol am y cais hwn yw ei allu eang i addasu. Yn yr ystyr hwn, bydd gennych y posibilrwydd i addasu maint yr eiconau, y bar chwilio a'r grid, byddwch chi'n gallu newid thema'r eiconau, yr effeithiau a'r animeiddiadau a hefyd sut mae'r hysbysiadau'n cael eu cyflwyno.

Yn y modd hwn, gallwch nid yn unig wella perfformiad cyfrifiadur heb lawer o adnoddau ond gallwch hefyd wneud i'w ryngwyneb edrych yn ôl eich anghenion. Os ydych chi am roi ychydig o hwb mewn perfformiad i'ch hen Android, peidiwch ag oedi cyn rhoi cynnig arni.

I lawrlwytho Pear Launcher, dilynwch y ddolen hon.