Mae Google Photos bellach yn caniatáu ichi arbed lluniau a fideos ar gyfer 21: 9

Google Photos yw un o’r apiau ffotograffiaeth pwysicaf y gallwn ddod o hyd iddynt ar Android ac iOS. Mae gwasanaethau Google yn caniatáu inni storio ein holl ddelweddau, gwneud copïau wrth gefn am ddim a chydamseru â’n holl ddyfeisiau. Yn ogystal â derbyn gwahanol fformatau delwedd, fel onglau llydan, gyda phortreadau, ac ati. Nawr, a diolch i Motorola, gallwn arbed lluniau a fideos ar gyfer 21: 9 trwy’r app.

Mae gan y derfynfa ddiweddaraf gan Motorola, cwmni sy’n eiddo i Lenovo, 21 fformat sgrin: 9. Un o nodweddion mwyaf diddorol y Motorola One Action newydd yw y gallwn recordio fideos yn y fformat hwn.felly, mae’r canlyniadau’n llawer mwy o syndod na phe baem yn recordio neu’n tynnu lluniau ar ffurf 16: 9. Yn ogystal, mae gan monitorau Motorola One Action ac One Vision y gymhareb hon ac maent yn defnyddio ap Google Photos fel safon.

Y swyddogaeth hon Google Photos trwy ddiweddariadau app newydd. Bydd hyn yn cyrraedd yr holl ddefnyddwyr yn raddol.

Lluniau Google | Google Play