Mae Oppo yn dangos y ffôn clyfar gyda chamera blaen integredig oddi tano …

Oppo dim ond yn yr oriau hyn cyhoeddodd a fideo yn dangos un Ffôn clyfar wedi’i nodweddu gan integreiddiad y camera o dan wyneb y sgrin.. Mwy o wybodaeth yn yr erthygl ganlynol.

Fel y gwelwch yn y ffilm fer, Oppo, yn gweithio ar un newydd ffôn clyfar Yn meddu ar gamera blaen integredig o dan y sgrin., yn union yn y rhan ganolog uchaf.

Bydd y dechnoleg newydd a ddatblygwyd gan y cwmni Tsieineaidd yn caniatáu Dileu pob math o riciau, diflastod a chamerâu pop-up., a thrwy hynny allu manteisio i’r eithaf ar y sgrin. Oppo Mae’n ymddangos ei fod yn barod i lansio’r ddyfais newydd ar y farchnad cyn gynted â phosibl. Byddwn yn diweddaru’r erthygl gan fod gennym fwy o fanylion.