Mae’n well gan Sbaenwyr hel clecs i’w rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol

Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn amsugno’r rhan fwyaf o amser Sbaen ac, yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan Hubside mewn cydweithrediad ag IPSOS, 1 o’r 5 darparu o leiaf 1,5 oriau’r dydd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Neu beth sydd yr un peth, 22,5 diwrnod y flwyddyn Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith bod gan y Sbaenwyr gyfartaledd 3,7 proffiliau ar wahanol rwydweithiau cymdeithasol, dim ond ar 173 o rwydweithiau y maent yn eu cyhoeddi; hynny yw, fe’u defnyddir yn bennaf i weld cynnwys ac i beidio â’i rannu.

Yn lle, prif feirniadaeth rhwydweithiau cymdeithasol yw gor-amlygu (63%), ynghyd â’r ddelwedd ystumiedig y maent yn ei dangos o realiti (50%) a’r risg y mae pobl iau (47%) yn ei hwynebu, fel triniaeth neu gyfryngau rhywiol. .

Ymhlith y Sbaenwyr a ddewisodd beidio â rhannu cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol, 52,9Mae% o’r farn ei bod yn wybodaeth bersonol nad yw, gyda llaw, bellach yn perthyn iddynt yn unig. Yn y cyfamser 36,4Dywedodd% fod ffordd well o rannu gwybodaeth yn y byd digidol.