Neiborhu, ap a fydd yn eich cysylltu â’ch cymdogion i helpu’ch gilydd

Mae pandemig COVID-19 a’i gwarantîn wedi deffro ymdeimlad mawr o gydweithredu a chydsafiad ymhlith cymdeithas yn yr amseroedd hyn. Rydyn ni ar adegau pan mae angen help ar lawer o bobl ar gyfer pethau mor syml â phrynu neu ofalu am yr ardd ac ystyried bod llawer o wasanaethau wedi stopio gweithio, gallem roi ychydig o help i gymydog. O leiaf dyma beth mae cais a ryddhawyd yn ddiweddar ac sy’n ceisio annog yr ymdeimlad cydweithredol hwnnw ymhlith y cymdogion yn ei gynnig.

Ei enw yw Neiborhu a’i rôl yw cysylltu trigolion cymuned er mwyn cynnig neu gynnig ffafrau i bwy bynnag sydd ei angen.

Ap i helpu neu ofyn am help

Neiborhu, ap a fydd yn eich cysylltu â'ch cymdogion i helpu'ch gilydd 1

Mae cau gorfodol llawer o gwmnïau gwasanaeth, yn ogystal â’r broses cwarantîn mewn pobl, wedi gadael llawer o bobl yn ddigartref ar gyfer llawer o weithgareddau. Er enghraifft, gan mai oedolion hŷn yw’r boblogaeth sydd fwyaf mewn perygl, ni argymhellir eu bod yn mynd allan i gael unrhyw gynnyrch. Yn yr un modd, mae cannoedd o bobl yn byw ar eu pennau eu hunain a dim ond angen siarad â rhywun arall i ymdopi â’r caethiwed. Mae yna lawer o sefyllfaoedd y mae pobl yn mynd drwyddynt ar hyn o bryd ac felly mae Neiborhu yn cyflwyno’i hun fel ateb amgen gwych.

Neiborhu, ap a fydd yn eich cysylltu â'ch cymdogion i helpu'ch gilydd 2

Bydd yr ap hwn yn seiliedig ar eich lleoliad i sefydlu cysylltiad â’ch cymdogion yn yr ardal, gan eich galluogi i gyflawni’r nod cyntaf a gynigiwyd gan yr ap hwn: dod i adnabod eich cymdogion yn well. Yn ogystal, mae’n bosibl creu grwpiau thematig, sy’n canolbwyntio ar y gweithgareddau rydych chi eu heisiau, lle gall pobl ymuno i siarad, gofyn am help neu ei ddarparu.

Yn y modd hwn, rydym yn siarad am gais sy’n ceisio integreiddio cymunedol, gan weithredu fel canolfan gyfathrebu a fydd yn caniatáu popeth o gyhoeddi’r gwasanaethau neu’r ffafrau y gallwn eu darparu, i drafod materion sydd o ddiddordeb i’r gymuned.

I’w brofi, dilynwch y ddolen hon.