Oes gennych chi floc creadigol? Bydd awgrymiadau yn eich helpu i gael syniadau

Mae’r rhai sy’n gweithio ar sail eu creadigrwydd yn gwybod y sefyllfa ofnadwy honno lle nad oes dim yn digwydd i ni. Yn enwedig mae’r rhai sy’n cysegru eu hunain i ysgrifennu fel arfer yn dioddef o’r broblem hon o redeg allan o syniadau ac mae’n wirioneddol anobeithiol. Er bod rhai technegau a all ein helpu, rydym am gyflwyno un ddiddorol iawn i chi yn seiliedig ar wefan a fydd yn ein helpu i bysgota darnau o destun lle gallwn gael y syniad ar gyfer ein swydd nesaf.

Dyma Prompts, gwefan sy’n seiliedig ar y subreddit r / WritingPrompts Byddwch yn cymryd dyfyniadau o’r adran hon i’n helpu i ysgogi llif syniadau.

Dewch o hyd i’r syniad sydd ei angen arnoch chi

Oes gennych chi floc creadigol?  Bydd awgrymiadau yn eich helpu i gael syniadau 1

Mae hyd yn oed y bobl fwyaf llwyddiannus yn y byd creadigol, fel cerddorion, ysgrifenwyr, neu ddigrifwyr, yn mynd trwy’r sefyllfa honno o beidio â chael syniad newydd i ddechrau gweithio. Mae hyd yn oed y rhai sydd angen cynhyrchu cynnwys dyddiol felly mae’n rhywbeth na allent ei fforddio, er ei fod yn anochel ar brydiau. Am y rheswm hwnnw, mae yna adegau pan fydd angen ychydig o help arnom a dyma mae Prompts yn ei gynnig. Gan ystyried bod y subrredit r / WritingPromtps wedi’i fwriadu fel cefnogaeth i awduron sydd wedi’u blocio sy’n chwilio am syniadau, penderfynodd ei grewr roi mwy o botensial iddo trwy’r offeryn hwn.

Oes gennych chi floc creadigol?  Bydd awgrymiadau yn eich helpu i gael syniadau 2

Mae defnyddio Prompts yn rhad ac am ddim ac nid oes angen prosesau cofrestru arno hefyd, felly pan fyddwch chi’n mynd i mewn i’r wefan dim ond ar “Cychwyn Arni” y bydd yn rhaid i chi glicio. Bydd hyn yn mynd â chi at olygydd lle byddwch chi’n derbyn darn o destun. Ar waelod yr ardal hon bydd gennych botwm i gael testun newydd, pan fyddwch chi’n hoffi syniad, gallwch chi barhau ag ef ac ar ôl gorffen cliciwch ar “Export Story” i’w lawrlwytho mewn fformat TXT.

Yn y modd hwn, gallwch ysgogi eich syniadau nes i chi gael yr hylifedd sydd ei angen arnoch i barhau i weithio fel y gwnewch fel arfer.

I’w brofi, dilynwch y ddolen hon.