Pecyn Pen-blwydd WordPress ar gyfer Themâu Mojo: gwerth $ 500 am ddim ond …

Mae ein ffrindiau yn Themâu Mojo yn dathlu eu hail ben-blwydd gyda phecyn gwych. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys 8 themâu WordPress o'r radd flaenaf, 4 ategion WordPress anhygoel a 3 Templedi HTML hefyd. Mae cyfanswm gwerth y cynhyrchion yn y pecyn hwn yn llawer mwy na $ 500, fodd bynnag, am gyfnod cyfyngedig yn unig, gallwch gael y pecyn hwn am ddim ond $ 29. Yn olaf ond nid lleiaf, gallwch hefyd fynd i mewn i ennill! 1 o 3 iPad 3 eu bod yn rhoi i ffwrdd. Mae hwn yn gontract amser cyfyngedig, sy'n dod i ben 8 Ebrill felly gweithredu FAST. Dyma sampl o'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn.

Thema Llun Pro

Klix

Qualeb

Cytgord

Metrolo

Blwch dau

Thema socialite

ChannelIt

Ac yn amlwg llawer mwy.

Peidiwch â cholli'r cynnig hwn. Yn dod i ben yn 7 dyddiau. Sicrhewch Fwndel Pen-blwydd Themâu Mojo nawr.

Rydym am longyfarch Themâu Mojo am ddod yn bell. Mae'n bleser cwrdd a mynd allan gyda chi. Daliwch ati gyda'r gwaith da.