Prynu Eich Instagram Dilynwyr Vs. Defnyddio Offeryn

prynu dilynwyr instagram gweithredol

Ym myd Instagram, dim ond ychydig o ffyrdd sydd i symud ymlaen. Gallwch naill ai daro aur a phartner gyda'r bobl iawn, neu gallwch wneud popeth eich hun. Fodd bynnag, mae mwy a mwy o bobl yn sylweddoli bod trydydd ffordd i helpu'ch Instagram cyfrif cychwyn yn y bôn, a hynny trwy gontract allanol eich ymgysylltiad. Gallwch rannu'r contract allanol hwn yn ddau gategori – prynu'ch dilynwyr a defnyddio teclyn. Gadewch inni ddadelfennu beth yw pob un a phwyso a mesur manteision ac anfanteision y ddau, felly ar ddiwedd y dydd, gallwch weld pam ei bod yn well i'ch enw da a'ch twf ddefnyddio teclyn.

Prynu Eich Instagram Dilynwyr

Prynu eich Instagram dilynwyr mae'n golygu ymuno â chwmni trydydd parti sy'n cynnig tanysgrifiad misol i ddosbarthu dilynwyr i'ch cyfrif yn rheolaidd. Bydd ganddyn nhw becynnau unwaith ac am byth, neu fe fyddan nhw'n dosbarthu swp newydd o ddilynwyr bob tro y byddwch chi'n uwchlwytho darn newydd o gynnwys. Gallant hefyd wneud yr un peth â hoff bethau hefyd. Fodd bynnag, os ydych chi'n ceisio tyfu eich cyfrif, dilynwyr yw'r ymgysylltiad gorau i'w ddewis.

Manteision

    Llwyddiant Dros Nos: un o fanteision mwyaf prynu'ch dilynwyr yw y bydd eich cyfrif dilynwyr yn cynyddu dros nos. Mae hyn yn mynd i wneud rhyfeddodau ar gyfer eich hygrededd cyffredinol. Gwasanaeth Fforddiadwy: y rhan fwyaf o'r amser, mae cwmnïau sy'n gwerthu dilynwyr yn gwneud eu gwasanaethau'n fforddiadwy, felly gall bron unrhyw un ei wneud.

Anfanteision

    Can Hurt Your Account: un o'r anfanteision mwyaf i lwyddiant dros nos yw nad yw'n gynaliadwy iawn. Er y gallai wneud i'ch cyfrif edrych yn dda yn y tymor byr, mae siawns dda y bydd y dilynwyr hyn yn gollwng ar ôl ychydig, gan fynd â'ch cyfrif yn ôl i sgwâr un, neu hyd yn oed yn waeth. Gall y Dilynwyr fod yn Ffug: gyda'r mwyafrif o gwmnïau sy'n cynnig dilynwyr ar unwaith, maen nhw naill ai'n gyfrifon ffug, anactif neu ysbrydion. Mae unrhyw un o'r opsiynau hyn yn llai na delfrydol oherwydd eu bod yn mynd i brifo'ch cyfrif yn fwy na'i helpu. Nid yw pobl yn hoffi gweld dilynwyr ffug ar gyfrifon y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt.

Defnyddio Offeryn neu Ap

Pan fyddwch chi'n defnyddio a offeryn twf neu ap, rydych chi'n cael gwasanaeth graddol, awtomataidd a all eich helpu i gysylltu â'ch cynulleidfa darged trwy ymgysylltu â nhw. Bydd y mwyafrif o offer ac apiau fel hyn yn chwilio am bobl sydd o fewn eich arbenigol fel y bydd ganddynt ddiddordeb gwirioneddol yn eich cynnwys.

Manteision

    Gwasanaeth Cynaliadwy: pan fydd cwmni fel hwn yn rhyngweithio â'ch cynulleidfa darged ar eich rhan, maent yn darparu gwasanaeth cynaliadwy lle gallant o bosibl gael pobl go iawn i ryngweithio â'ch cynnwys. Y canlyniad yw ymgysylltu organig a fydd yn para am amser hir. Llawer Mwy Diogel: oherwydd bod yr ymgysylltiad yn organig, mae risg llawer is o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram canfod bod eich rhyngweithiadau yn amheus.

Anfanteision

    Yn Dod â Risg Fach: mae hyn i gyd yn dibynnu ar ba gwmni rydych chi'n ymuno ag ef. Mae'n rhaid i chi sicrhau bod y cwmni'n gosod terfynau dyddiol ar ei nodweddion awtomataidd. Fel arall, mae sianeli cyfryngau cymdeithasol yn hoffi Instagram yn eich atal neu'n eich gwahardd. Mae ganddyn nhw reoliadau llym ynghylch defnyddio trydydd parti, felly mae angen i offer ac apiau gydymffurfio â'r rhain er mwyn cadw eu cleientiaid yn ddiogel.

Casgliad

Fel y gallwch weld, tra prynu eich Instagram dilynwyr gallai ymddangos yn syniad da, yn y tymor hir, nid yw hynny'n wir. Efallai y bydd yn gwneud i'ch cyfrif edrych yn dda dros nos, ond cyn i chi ei wybod, bydd y cyfrifon ysbrydion a'r dilynwyr ffug hyn yn gollwng – ac yn y cyfamser, ni fyddant yn rhyngweithio â'ch cynnwys. Rydych yn llawer gwell eich byd yn dewis cwmni sy'n darparu gwasanaeth a all eich cysylltu â'ch cynulleidfa darged ddelfrydol. Bydd hyn yn arwain at ymgysylltu a thwf dilys, hirdymor.

Erthygl flaenorolCelebrities Around the World Who has Tested Positive for Covid-19