Rheolaeth bell gyffredinol, trowch eich Android yn teclyn rheoli o bell

Mae colli rheolaeth bell ein teledu yn glasur. Yn ffodus, mae dewis arall syml. Y. Rheolaeth bell gyffredinol Mae hwn yn gais a all eich helpu llawer yn y sefyllfa hon.

Mae hwn yn gymhwysiad sy'n troi eich ffôn clyfar yn teclyn rheoli o bell. Yn y modd hwn, gallwch newid sianeli neu wneud beth bynnag sydd ei angen arnoch heb wario arian ar beiriant rheoli cyffredinol newydd.

Heb amheuaeth, gall y swyddogaeth honno fod yn ymarferol iawn.

Rheoli o bell cyffredinol, teclyn rheoli o bell ar eich Android

Rheolaeth bell gyffredinol

Y brif fantais a ganfuom yn y cais Rheoli Anghysbell Cyffredinol yw y bwriedir iddo ddisodli'r teclyn rheoli o bell cyffredinol. Mae hyn yn golygu ei fod yn ymarferol ddilys ar gyfer unrhyw deledu. Waeth bynnag y brand neu'r model sydd gennych, gall yr app hon ddatrys eich problem.

Ymhlith y brandiau sydd wedi cael eu profi y mae'r teclyn rheoli o bell hwn yn gweithio gyda nhw mae Samsung, LG, Sony, Panasonic, Toshiba neu Xiaomi.

Mae hyn yn golygu, os oes gennych sawl teledu yn eich cartref, nid oes angen i chi lawrlwytho gwahanol apiau ar gyfer pob un ohonynt. O'r un cymhwysiad hwn gallwch reoli popeth. Ar wahân i hynny, mae setup ar gyfer y teledu newydd yn syml iawn.

Rheolaeth bell gyffredinol, trowch eich Android yn teclyn rheoli o bell 1

A gallwch arbed amrywiol leoliadau os ydych chi'n mynd i ddefnyddio cymhwysiad gyda theledu gwahanol. Felly, byddwch chi'n anghofio chwilio am yrrwr gwahanol ar gyfer pob dyfais.

Telerau defnyddio

Er mwyn defnyddio'r teclyn rheoli o bell o'n ffôn clyfar, mae angen i ni gael ffôn symudol is-goch. Dyna pam y gall rhai pobl weld nad yw wedi gorffen addasu i'w hanghenion.

Yn achos teledu gyda Android TV, mae posibilrwydd hefyd y gallant ddefnyddio'r rhaglen hon os yw eu ffôn clyfar wedi'i gysylltu â'r un rhwydwaith WiFi â'r teledu.

Rheolaeth bell gyffredinol, trowch eich Android yn teclyn rheoli o bell 2

Os na, nid oes angen unrhyw beth arall. Naill ai gosod unrhyw raglen ychwanegol ar ein ffôn clyfar neu fod â meddalwedd arbennig ar y teledu. Os ydym yn cwrdd â'r rhagofynion angenrheidiol, mae'r defnydd o'r cais hwn yn syml iawn. Ac mae'r realiti yn gymhwysiad eithaf ymarferol.

Dadlwythwch Android Remote Control o bell

Mae Rheoli o Bell Cyffredinol yn gais hollol rhad ac am ddim. Y cyfan sydd ei angen yw cael ffôn symudol Android 4.0 neu'n uwch.

Rheolaeth bell gyffredinol, trowch eich Android yn teclyn rheoli o bell 3

Os oes angen teclyn rheoli o bell ar gyfer eich teledu ac eisiau profi'r cymhwysiad hwn yn gyntaf, mae angen i chi ei lawrlwytho trwy'r ddolen ganlynol:

A ydych wedi rhoi cynnig ar y cais hwn ac eisiau dweud wrthym eich argraff amdano? Ydych chi'n gwybod am unrhyw apiau eraill sy'n gweithio i ddisodli'ch teclyn rheoli o bell? Rydym yn eich gwahodd i ddarllen yr adran sylwadau ar waelod y dudalen a dweud wrthym eich barn am y cais hwn.