Samsung Galaxy Note 9 Ym Malaysia Yn Cael Android 10 Ac Un UI 2 Diweddariad

Mae Samsung wedi dechrau cyflwyno’r UI Android 10 ac Un 2 diweddariad ar gyfer Galaxy Note 9 defnyddwyr ym Malaysia. Daw hyn fis ar ôl i’r diweddariad ddod ar gael ar gyfer blaenllaw’r genhedlaeth gyfredol, y Galaxy S10 a Note 10.

HYSBYSEB

Daw’r diweddariad gyda fersiwn firmware o N960FXXU4DSL, a ddechreuodd ei gyflwyno mewn rhanbarthau eraill o dro i dro. Rhestrir maint y diweddariad fel 1896.89MB, a gellir ei lawrlwytho dros yr awyr (OTA).

Y nodwedd newydd bwysicaf yma yw’r modd Tywyll newydd. Wrth gwrs, mae yna welliannau eraill llai amlwg, ond serch hynny, roeddent yn gwerthfawrogi hefyd. Mae’r rhain yn amrywio o animeiddiadau llyfnach i ystumiau newydd.

Samsung Galaxy Note 9  Android 10 Un UI 2

Os ydych chi’n berchen ar Samsung Galaxy Note 9, yna dylech chi eisoes gael y diweddariad ar gael. Os na, yna efallai y bydd angen i chi wirio am ddiweddariadau â llaw cyn iddo ddod ar gael.

Os na welwch y diweddariad ar gael ar ôl hynny o hyd, yna efallai fod Samsung Malaysia yn gwthio’r diweddariad fesul cam.