Sut i arbed Instagram Ffilmiau ar gyfer ffonau Android

Fideos yw’r rhan fwyaf o’r cynnwys rydych chi’n ei ddefnyddio ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn y bôn, mae gan bob platfform ffordd i achub y ffilm am opsiwn diweddarach neu well, i’w rhannu ag eraill ar yr un platfform.

Ond o ran Instagram, mae pethau ychydig yn dynn. Oes, mae yna opsiwn i rannu eto gan ddefnyddio cymwysiadau trydydd parti, ond nid dyma’r ffordd berffaith.

Gallwch chi rannu fideos yn frodorol ar WhatsApp neu lwyfannau eraill. Yr ateb gorau fyddai ei arbed ar eich ffôn symudol fel y gallwch ei anfon i’r platfform a ddewiswyd.

Trwy hynny, gallwch arbed Instagram ffilmiau ar ffôn Android

Fy hoff opsiwn achub Instagram Y ffilmiau ar fy ffôn yw Snaptube. Mae hwn yn gais gwych y buom yn siarad amdano sawl gwaith ar ein blog.

Mae nid yn unig yn caniatáu ichi lawrlwytho ffilmiau o Instagram ond llwyfannau eraill fel Twitter. Facebook. YouTube.

Ac oherwydd ei fod yn torri telerau a pholisïau Google, nid yw ar gael ar y Play Store. Ond gallwch barhau i lawrlwytho ffeil Snapube APK o ffynonellau eraill a’i lanlwytho ar eich ochr i’ch ffôn Android.

APK Mirror yw ein hoff wefan yr ydym yn ymddiried ynddo o ran lawrlwytho ffeiliau APK ar Android.

Dadlwythwch Snaptube

Ar ôl lawrlwytho’r app ar eich ffôn Android, gallwch ei lwytho o’r neilltu.

Os nad ydych chi’n dal i wybod sut i lwytho ap i ffôn symudol Android, gallwch ddarllen yr erthygl hon, sy’n sôn amdano’n fanwl.

Ond dim ond gosod eich ffôn Android i osod apiau o ffynonellau anhysbys. Gallwch wneud hyn trwy wirio’r blwch pan fydd eich ffôn yn eich annog yn ystod y gosodiad ar APK eich ffôn.

Sut i arbed Instagram Ffilmiau ar gyfer ffonau Android 1

Copïwch URL y ffeil Instagram y fideo rydych chi am ei lawrlwytho ar eich ffôn Android a’i gludo i’r blwch chwilio sy’n cael ei arddangos ar frig yr app snaptube.

Mae’r Instagram bydd y dudalen cynnal fideo yn agor yn yr app snaptube gyda’r opsiwn i lawrlwytho’r fideo.

Mewn rhai achosion, gallwch hefyd ddewis ansawdd y ffilm rydych chi am ei lawrlwytho. Os ydych chi’n defnyddio cysylltiad Wi-Fi, dewiswch yr ansawdd gorau posib.

Yn yr un modd, gallwch hefyd lawrlwytho ffilmiau o lwyfannau eraill, a’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw copïo’r ddolen fideo a’i gludo ar y Snaptube.

Os ydych chi’n bwriadu cynilo Instagram ffilmiau ar y cyfrifiadur gan ddefnyddio’r rhyngwyneb bwrdd gwaith Instagram gallwch chi gopïo’r ddolen fideo a’i gludo i apiau gwe fel Dadlwythwch Instagram Fideo

Sut i arbed Instagram Ffilmiau ar gyfer ffonau Android 2"width =" 700 "height =" 353 "ezimgfmt =" rs rsbb src ng ngcb3 srcset "src =" https://fikiri.net/wp-content/uploads/2019/12/How-zapisac-Instagram-Film-for-mobile-with-Androidem.jpg