Sut i Atgyweirio Rhwydwaith Wi-Fi TP-link Ddim yn Gweithio?

Os ydych chi’n wynebu materion fel Network ddim yn gweithio yn y TP-Link, yna darllenwch fwy i wybod Sut i drwsio’r rhwydwaith Wi-Fi TP-link ddim yn gweithio.

Y dyddiau hyn, mae Wi-Fi yn gyffredin iawn ac mae pob tŷ ar gael gydag ef. Ond weithiau mae’r broblem yn codi pan nad yw’r Wi-Fi yn gweithio a bod defnyddiwr yn teimlo’n rhwystredig os gwelwch yn dda. Os ydych hefyd yn wynebu’r un mater nad yw’r rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn gweithio a’ch bod am ei drwsio yna rydych ar y dudalen iawn.

atgyweiria-y-TP-cyswllt-Wi-Fi-rhwydwaith-ddim yn gweithiotrwsio’r rhwydwaith Wi-Fi TP-link ddim yn gweithio

Yma byddwn yn mynd i drafod rhai dulliau a fydd yn eich helpu i edrych ar yr un peth yn hawdd a hefyd gallwch ddatrys y broblem.

Dulliau i drwsio’r rhwydwaith Wi-Fi TP-link ddim yn gweithio?

Ailgychwyn y llwybrydd:

Y ffordd hawsaf o wneud pan nad yw’r Wi-Fi TP-link yn gweithio yw ailgychwyn y llwybrydd. Ar gyfer ailgychwyn y llwybrydd, gall un ystyried unrhyw un o’r ffyrdd ond diffodd y prif gyflenwad ar gyfer 1 i 3 bydd munudau yn eich helpu chi i ddelio â’r un peth yn hawdd. Switch oddi ar y llwybrydd ac yna ei droi ymlaen a gwirio a yw’n gweithio ai peidio. Hefyd, mae botwm ailgychwyn ar gael. Os dymunwch, gallwch fynd am yr un peth hefyd.

Sicrhewch fynediad i’r cyfeiriad IP yn uniongyrchol:

Mae pob llwybrydd TP-link yn cynnig cyfeiriad IP penodol. Mae angen i chi gael mynediad iddo a gwirio’r un peth. Pan fyddwch chi’n cyrraedd y brif dudalen, bydd yn dangos y problemau a allai godi. Rhag ofn bod unrhyw Glitch technegol yr un peth rydyn ni’n ei gael yn ymddangos o’ch blaen, a rhag ofn bod rhywfaint o fater technegol yna hefyd mae’r broblem rydyn ni’n ei chael yn ymddangos.

Ailosod yr holl leoliadau:

Os ydych chi wedi gwneud popeth ac yn dal i fod y rhwyd ​​Wi-Fi TP-link ddim yn gweithio yna ailosodwch yr holl leoliadau rydych chi wedi’u gwneud. Am yr un peth, does ond angen i chi fynd i’r cyfeiriad IP a dim ond mynd i’r ddewislen gosod wedyn a’i ailosod. Bydd yn cymryd 3 i 4 munudau ar gyfer gwneud yr un peth ond ar ei ôl, bydd y llwybrydd yn cael ei ailosod a gallwch chi ddechrau ei gysylltu â’ch cyfrifiadur neu’ch gliniadur yn hawdd. Gwnewch yn siŵr, nid ydych chi’n canolbwyntio gormod ar unrhyw osodiad ychwanegol am yr un peth oherwydd yn ystod ailosod bydd yr holl leoliadau’n cael eu newid yn ddiofyn, ac yna mae angen i chi ddechrau o sero yn unig.

Edrychwch ar y gwifrau llwybrydd:

Pan nad yw’r rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn gweithio, mae’n bwysig gwirio gwifrau’r llwybrydd hefyd. Weithiau mae’r broblem yn codi pan fydd y wifren yn cael ei saethu ac nad yw defnyddiwr yn gallu sylwi ar yr un peth. Bydd y llwybrydd yn dangos golau coch i chi sy’n dangos bod nam yn y gwifrau. Am yr un peth, mae angen i chi edrych allan ac felly plygio’r gwifrau i mewn fel y bydd yn cael ei ddatrys yn hawdd os yw’r un broblem yno. Os na chaiff y broblem ei datrys yna mae’r wifren yn iawn, nid oes diben ynddo.

Ffurfweddiad y llwybrydd:

Pan nad yw’r rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn gweithio, mae’n bwysig gwirio cyfluniad y llwybrydd hefyd. Os na wneir y cyfluniad yn unol â hynny yna hefyd ni fyddwch yn gallu cael mynediad dros y rhyngrwyd o gwbl. Felly mae angen i chi edrych ar y gosodiad cyfluniad sydd ar gael ac yna ceisio datrys y broblem. Gwnewch y cyfluniad ar ôl gofyn i’r ISP am y dewis perffaith fel na fydd y broblem hon yn codi i chi yn y dyfodol o gwbl.

Edrychwch ar y switsfwrdd hefyd:

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn edrych ar y switsfwrdd hefyd. Efallai y bydd siawns nad yw’r switsfwrdd lle rydych chi wedi cysylltu’r llwybrydd yn gweithio’n iawn ac nad yw’n cael digon o gerrynt y bydd yn gadael i’r llwybrydd weithio’n iawn. Felly mae angen i chi edrych arno ac yna gweld a yw’r mater o’i herwydd ai peidio. Os oes unrhyw gyflenwad anuniongyrchol Glitch o gerrynt yna hefyd ni fydd y rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn gweithio’n iawn.

Gwiriwch a yw’r llwybrydd yn gweithio ai peidio:

Mae hefyd yn bwysig ichi wirio a yw’r llwybrydd yn gweithio ai peidio. Ie, rydych chi’n ei ddarllen yn iawn. Mae’r brif broblem yn codi weithiau bod yr allanol yn cael ei saethu ac ar yr eiliad benodol honno yn ogystal â stopio rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn stopio gweithio. Ar yr eiliad benodol honno, nid oes unrhyw olau yn cael ei arddangos yn y llwybrydd, ac felly mae angen i chi fynd at y darparwr gwasanaeth i ddatrys y mater. Bydd yn cynnig llwybrydd newydd ac yn datrys y mater.

Cyswllt â’ch ISP:

Yn olaf ond nid y lleiaf, cysylltwch â’r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd a gofynnwch iddo am y Glitch technegol sy’n codi. Esboniwch iddo’r holl sefyllfa rydych chi wedi’i hwynebu a’r holl brosesau rydych chi wedi’u defnyddio. Bydd hyn yn ei helpu i ddeall eich problem a bydd yn darparu’r holl atebion angenrheidiol i chi ar gyfer yr un peth. Rhag ofn bod unrhyw fai o’i ddiwedd bydd yn datrys yr un peth. Ond mae’n awgrym nad ydych chi’n gwneud unrhyw beth diangen oherwydd os yw’r un peth wedi digwydd yna bydd yn creu rhywfaint o drafferth i chi yn y dyfodol gyda’r llwybrydd.

Dyma’r dulliau y gall rhywun eu hystyried pan nad yw’r rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn gweithio. Mae angen i unigolyn ddeall nad yw’n cyfaddawdu ag unrhyw un o’r ffeithiau oherwydd os nad yw’n canolbwyntio arno yna ni fydd yn gallu defnyddio’r rhwyd ​​o gwbl.

Ar ben hynny, weithiau nid yw’r rhwyd ​​Wi-Fi TP-link yn gweithio pan fydd unrhyw Glitch yn y llwybrydd neu mae rhywfaint o broblem o ddiwedd y darparwr gwasanaeth. Felly edrychwch ar yr un peth ac yna dod i’r casgliad.

Os ydych chi’n dal i wynebu unrhyw broblem, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod a byddwn yn cysylltu â chi gyda datrysiad ar gyfer yr un peth. Nid oes angen i chi boeni am unrhyw broblem net Wi-Fi TP-link oherwydd bod yr ateb ar gyfer popeth ar gael mae angen i ddefnyddiau fod ar gael gyda’r wybodaeth a’r dulliau cywir.

Casgliad:

Rwy’n credu ar ôl darllen yr erthygl gyfan y gallwch chi drwsio’r rhwydwaith Wi-Fi TP-link yn hawdd ddim yn gweithio. Os ydych chi’n cael budd o’r erthygl hon, mae croeso i chi rannu’r erthygl hon gyda’ch ffrindiau a’ch teulu.

Diolch am ddewis , i gael mwy o ddiweddariadau, ewch yn ôl i omgeeky.com

Y swydd Sut i Atgyweirio Rhwydwaith Wi-Fi TP-link Ddim yn Gweithio? ymddangosodd gyntaf ar .