Sut i drosglwyddo lluniau o Android i PC

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn cwmpasu’r camau i trosglwyddo lluniau o Android i PC. Cyn i ni ddechrau gyda’r canllaw cam wrth gam, gadewch inni edrych ar gyflwyniad byr.

Mae ffonau clyfar wedi dod yn hoff declyn pawb y dyddiau hyn. Rydym yn dibynnu’n fawr ar ein ffonau a phrin byth yn gadael ein cartref heb y ddyfais ddefnyddiol hon. Y peth gorau am ddyfeisiau symudol yw argaeledd y camerâu. Nid oes angen i ni gario camerâu swmpus mwyach i ddal delweddau; Yn syml, gallwch ddiffodd eich ffôn a chlicio ar lun!

Er ei bod yn wych tynnu lluniau ar unwaith pan rydych chi ei eisiau, mae’n bwysig iawn trosglwyddo lluniau o Android i gyfrifiadur personol neu liniadur. Mae hyn yn hanfodol am ddau brif reswm. Yn gyntaf oll, dim ond ychydig o le sydd ar ein ffonau Android cyn i’w gof ddechrau damwain. Felly, mae’n dda cael gwared ar annibendod a throsglwyddo lluniau o’ch ffôn Android i PC. Yn ail, mae’n risg diogelwch cael lluniau gwerthfawr yn cael eu storio yng nghof y ffôn yn unig. Felly, mae’n syniad da creu copi wrth gefn yn systematig ar eich gliniadur / cyfrifiadur personol a fydd yn amddiffyn y delweddau rhag colled neu ddrwgwedd.

Sut i drosglwyddo lluniau o Android i PC

Os ydych chi’n pendroni sut ydw i’n trosglwyddo lluniau Android i PC, rydych chi yn y lle iawn. Dewch i ni weld sut y gallwn drosglwyddo lluniau o ddyfeisiau Android i’n cyfrifiadur personol gyda’r dulliau syml a hawdd hyn.

Trosglwyddo lluniau o Android i PC gyda chebl USB

Un o’r ffyrdd lleiaf cymhleth i trosglwyddo lluniau o Android i PC Mae trwy gebl USB â llaw. Ef sistema operativo Mae gan Android a sistema integreiddio a mynediad perffaith i’ch cyfrifiadur! Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu’ch ffôn â’i gebl USB, ei gysylltu â’ch cyfrifiadur, a dilyn y camau hawdd hyn:

Pasiodd 1: Unwaith y bydd y ffôn wedi’i gysylltu â’r cyfrifiadur trwy gebl USB, dewch o hyd i’r gyriant caled allanol ar gyfer y ddyfais Android yn y rheolwr ffeiliau a’i agor.

Pasiodd 2: Yn y rheolwr ffeiliau, y ffolder DCIM fel arfer yw lle mae’r delweddau ffôn yn cael eu storio. Wrth agor y ffolder, mae dau opsiwn ar y cyfan: camera a sgrinluniau. Agorwch nhw trwy glicio ddwywaith arnyn nhw i gael mynediad i’w lluniau a’u sgrinluniau. Gellir gweld lluniau a lawrlwythwyd o’r we yn ffolder lawrlwytho eich ffôn a gellir eu cyrchu oddi yno.

Pasiodd 3: Ar ôl i’r lluniau gofynnol gael eu darganfod yn y ffolder, dewiswch nhw, copïwch nhw a’u pastio mewn ffolder ar y cyfrifiadur.

Mae’r tri cham hawdd hyn yn ffyrdd effeithiol a hawdd iawn o drosglwyddo lluniau o Android i sistema o ffeiliau PC i’w diogelu neu eu gweld yn y dyfodol.

Gweld hefyd: Dewisiadau amgen Photoshop am ddim

Trosglwyddo lluniau o Android i PC gan ddefnyddio ap

Mae yna nifer o gymwysiadau rhyfeddol ar gael y dyddiau hyn sy’n ei gwneud hi’n gyflym ac yn hawdd trosglwyddo lluniau o ffôn Android i gyfrifiadur personol. Mae Google Drive a Google Photos yn apiau anhygoel ar gyfer gwneud copi wrth gefn o’ch holl luniau a’u cyrchu trwy PC unrhyw bryd, unrhyw le.

Sut i drosglwyddo lluniau o Android i PC

Pasiodd 1: Creu cyfrif Google, mewngofnodi a lawrlwytho Google Drive a Google Photos Apps â llaw o’r Play Store. Mae llawer o ffonau Android hefyd yn cael yr apiau hyn wedi’u llwytho ymlaen llaw.

Pasiodd 2: Agor Google Drive. Mae’r cymhwysiad hawdd ei ddefnyddio hwn yn ei gwneud hi’n hawdd iawn dewis a llwytho delweddau â llaw ar ddisg dros y Rhyngrwyd. Dyma’r ffordd orau o gael copi wrth gefn o’ch holl luniau pwysig a’u hamddiffyn rhag colled.

Pasiodd 3: I drosglwyddo lluniau i’ch sistema cyfrifiadur, agor Google Drive neu Google Photos, mewngofnodi gyda’r un ID defnyddiwr sydd gennych ar eich ffôn, ac yna dewis a lawrlwytho’r lluniau â’ch cyfrifiadur â llaw.

Mae Google Drive a Google Photos yn apiau chwyldroadol sydd nid yn unig yn storio lluniau’n ddiogel, ond mae eu rhyngwyneb llyfn hefyd yn darparu profiad defnyddiwr gwych. Mae Google Photos hefyd yn cynnig nifer o offer defnyddiol sy’n eich galluogi i olygu a rhannu eich delweddau, ac mae hefyd yn cynnig yr opsiwn o olygu ysgafn, sioeau sleidiau, collage, panoramâu ac animeiddiadau.

Trosglwyddo delweddau gan ddefnyddio cymwysiadau trydydd parti

Sut i drosglwyddo lluniau o Android i PC

Yn ogystal â defnyddio cebl USB â llaw neu Google Drive / Photos, mae yna nifer o gymwysiadau trydydd parti y gellir eu defnyddio fel arall i trosglwyddo lluniau o Android i PC. Mae’r ap Dropbox ar gyfer Android neu Microsoft Onedrive yn gyfleustodau rhad ac am ddim hawdd eu defnyddio sy’n cysoni ffeiliau a lluniau yn awtomatig gyda’r gweinydd cwmwl. Mae hyn yn cadw’ch delweddau’n hollol ddiogel a gellir eu cyrchu’n hawdd o unrhyw le. Mae angen creu cyfrif newydd ar gyfer Dropbox neu Onedrive. Ar ôl mewngofnodi, gellir mowldio’r gosodiadau i reoli pa luniau sy’n cael eu copïo’n awtomatig i’r cwmwl. Gallwch ddewis delweddau â llaw i’w cadw i’r sistema ffeiliau o’ch cyfrifiadur. Gellir lawrlwytho Dropbox ac Onedrive o’r Play Store ac maent yn atebion storio lluniau rhagorol.

Gweld hefyd: Apiau golygu lluniau am ddim ar gyfer Android

Opsiynau storio allanol

Weithiau gall lluniau a fideos ar y ffôn fod yn llethol o fawr. Weithiau dibynnu ar storio allanol yw’r opsiwn gorau i drosglwyddo lluniau o Android i PC. Nodwedd wych o ffonau Android yw eu cydnawsedd ag unedau storio allanol. Mae’n gydnaws â dyfeisiau storio allanol a’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu gyriant caled allanol USB safonol. Mae hyn yn ychwanegu top storio hyfyw ar gyfer eich dyfais, a gallwch chi ychwanegu eich lluniau neu fideos yn hawdd, yn enwedig ffeiliau 4K ac RAW i ddyfais ddata allanol. Fodd bynnag, bydd angen addasydd USB OTG i Micro USB ar gyfer y broses. Mae llawer o ddyfeisiau Android hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ehangu lle storio trwy gardiau Micro-SD. Mae hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio cof mewnol gwerthfawr y ffôn ar gyfer cymwysiadau gofod trwm, tra gellir storio’ch delweddau a’ch fideos ar y cerdyn Micro-SD. Fodd bynnag, mae’n bwysig iawn peidio â gadael i’r lluniau aros yn cael eu storio’n barhaol ar gardiau Micro-SD, dylid eu trosglwyddo’n rheolaidd a dylid creu copi wrth gefn ar gyfrifiadur personol / gliniadur.

Mae’n gwbl bosibl tynnu tunnell o luniau ar eich ffôn Android heb boeni am faterion gofod storio. Mae’r gwahanol ddulliau hawdd hyn o trosglwyddo lluniau o Android i PC darparu cyfoeth o opsiynau storio diogel i chi.