Sut i drwsio Samsung Galaxy Note 9 Materion Wi-Fi

Mater perthnasol yn y rhan fwyaf o'r smartphones yn gysylltiedig â chysylltedd ac efallai y bydd y defnyddwyr yn dod ar draws y broblem hon y rhan fwyaf o'r amser. Os ydych chi'n berchen ar Samsung Galaxy Note 9, efallai y dewch ar draws y broblem hon hefyd. Mae'r materion rhwydwaith a chysylltedd yn y ddyfais symudol hon yn aml yn gwneud ichi deimlo'n rhwystredig ac mae'n ymddangos ei bod yn amhosibl ei atal yn gyfan gwbl. Mae'n rhaid i chi gadw sawl ffactor mewn cof wrth bwyso a mesur mater cysylltedd Wi-Fi fel offer rhwydwaith, toriad, statws cyfrif a gosodiadau. P'un a yw'n gysylltiad araf sy'n eich cadw mewn trafferthion neu'n wynebu datgysylltiad ysbeidiol, y peth da yw bod y rhan fwyaf ohonynt yn hawdd eu datrys.

Sut i drwsio Samsung Galaxy Note 9 Materion Wi-Fi

Problem 1: Cysylltiad Wi-Fi araf

Datrysiad 1: Ailosod gosodiadau'r rhwydwaith

 • Trowch ar y Cysylltiad Wi-Fi a'i ganfod y man poeth i arsylwi cysylltedd rhyngrwyd. Os na fyddwch yn cael y cysylltiad, gallwch ddechrau'r weithdrefn o ailosod gosodiadau'r ffatri.
 • O'r sgrin Cartref, mae'n rhaid i chi swipeio ar le gwag i agor yr hambwrdd apiau.
 • Touchez ar Gosodiadau, mynd i Rheolaeth Gyffredinol, ac yn olaf i Ail gychwyn a Gorffwys gosodiadau rhwydwaith.
 • Touchez ar y Ailosod Gosodiadau a mynd i mewn i'r PIN
 • Mae'n rhaid i chi tapio ymlaen eto Ailosod Gosodiadau ac unwaith y bydd y weithdrefn wedi'i chwblhau, byddwch yn sylwi ar ymddangosiad ffenestr gadarnhau.
 • Ar ôl y weithdrefn hon, gall y newidiadau canlynol ddigwydd yn y ddyfais.

 • Dileu rhwydweithiau Wi-Fi sydd wedi'u storio.
 • Bydd y dyfeisiau Bluetooth pâr yn cael eu dileu.
 • Bydd y gosodiadau cyfyngol data rydych chi wedi'u troi ymlaen / i ffwrdd â llaw yn cael eu hailosod i'r gosodiad diofyn.
 • Bydd y gosodiadau cysoni data cefndirol yn cael eu troi ymlaen.
 • Bydd y dull o ddewis rhwydwaith yn awtomatig.
 • Ar ôl cwblhau'r weithdrefn o ailosod gosodiadau'r rhwydwaith, dylai'r problemau cysylltedd Wi-Fi araf a datgysylltu'n aml ddiflannu. Fodd bynnag, os yw'r problemau'n dal i ymddangos, efallai y bydd yn rhaid i chi ailosod yr holl leoliadau ar y ddyfais. Bydd effaith y weithdrefn hon yr un fath. ac eithrio na fydd y data na'r ffeiliau'n cael eu dileu o'r ddyfais.

  Datrysiad 2: Ailosod pob lleoliad

 • O'r sgrin Cartref, mae'n rhaid i chi newid i fyny ac i lawr o ran ganol yr arddangosfa i gael mynediad at sgrin yr apiau.
 • Mae'n rhaid i chi lywio o Gosodiadau eicon i Gwneud copi wrth gefn a Ail gychwyn.
 • O Ail gychwyn, mae'n rhaid i chi symud ymlaen i tapio ymlaen Ailosod Gosodiadau ac adolygu'r wybodaeth ac yna tapio Ailosod Gosodiadau.
 • Rhowch y PIN, cyfrinair a'r patrwm cywir.
 • I gael cadarnhad terfynol, mae'n rhaid i chi adolygu'r wybodaeth eto ac yna tapio Ailosod Gosodiadau.
 • Os bydd y broblem yn parhau ar ôl hyn, gallai'r mater fod gyda radio y ffôn.

  Sut i drwsio Galaxy Note 9 Materion Wi-Fi

  Problem 2: Gollwng Cysylltiad Wi-Fi

  Ar gyfer delio â'r broblem hon, mae'n rhaid i chi wirio'r app porwr i benderfynu a yw'r broblem yn dod i'r amlwg o hynny, a cheisio newid i borwr arall. Os ydych chi'n cythruddo datgysylltiad ar hap a gollwng y cysylltiad Wi-Fi oherwydd yr ap adeiledig neu'r ap porwr stoc ar y Galaxy Note 9, gallwch geisio defnyddio porwr Google Chrome neu apiau dibynadwy eraill pan fydd angen i chi bori trwy'r rhyngrwyd. Fodd bynnag, os yw'r problemau'n dal i ddigwydd ar ôl newid yr app porwr, efallai y bydd yn rhaid i chi atal y materion sy'n ymwneud â meddalwedd. Cofiwch brofi a yw'r cysylltiad Wi-Fi yn aros yn gyson ar ôl cwblhau'r weithdrefn.

  Datrysiad 1: Ailgychwyn llwybrydd neu fodem diwifr i ailosod y ffôn yn feddal

  O ran offer rhwydwaith, gall materion cadarnwedd hefyd sbarduno'r symptomau, ac os yw wedi'i gysylltu'n agos â'r cysylltiad rhyngrwyd, bydd y dyfeisiau cysylltiedig yn profi'r un symptom. Er mwyn dileu'r broblem hon o'r craidd, mae'n rhaid i chi ailgychwyn y modem diwifr neu'r llwybrydd.

 • Lleoli a phwyso i ddal gafael ar y Pwer botwm ar y ddyfais a diffodd y llwybrydd diwifr neu'r modem nes bod y pŵer yn diffodd.
 • Pan fydd y pŵer yn diffodd, mae'n rhaid i chi ddad-blygio'r addasydd o'r ffynhonnell bŵer ac ar ôl cwpl o funudau, mae'n rhaid i chi ei blygio yn ôl i'r ffynhonnell bŵer.
 • Os oes angen, gallwch wasgu'r Pwer botwm i droi ymlaen y llwybrydd diwifr neu'r modem.
 • Mae'n rhaid i chi aros nes bydd yr holl ddangosyddion golau yn sefydlogi. Mae golau coch ar y dangosydd Wi-Fi yn dweud wrthych chi am aros am ychydig mwy o funudau nes iddo droi at wyrdd neu las. Mae'r golau coch yn dangos nad oes signal na chysylltiad rhwydwaith. Ar ôl i'r llwybrydd diwifr neu'r modem ailgychwyn yn llwyr, gallwch feddal ailosod y ddyfais gyda chymorth y camau canlynol.

 • Mae'n rhaid i chi wasgu a dal y Cyfrol i Lawr a'r Pwer botwm ar yr un pryd am oddeutu deg i ugain eiliad nes bod logo Samsung yn ymddangos ar y sgrin.
 • Wrth i'r logo ymddangos ar y sgrin, mae'n rhaid i chi ryddhau'r ddau fotwm.
 • Mae'r weithdrefn ailosod meddal yn dileu'r mân faterion yn y feddalwedd a allai fod wedi wynebu'r cysylltedd Wi-Fi ac wedi arwain at ddatgysylltu yn aml.

  Datrysiad 2: Datgysylltu ac ailgysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi

  Mae hon yn ffordd symlach o ddod â'r cysylltiad Wi-Fi yn ôl i'r ddyfais. Bydd y camau canlynol yn disgrifio sut:

 • O'r Hafan sgrin, mae'n rhaid i chi lithro i lawr y panel hysbysu.
 • Touchez ar y Wi-Fi i analluogi'r cysylltiad o'r ffôn.
 • Ar ôl ychydig eiliadau, gallwch chi tapio ar y Wi-Fi eto i'w droi ymlaen ac ailgysylltu â'r rhwydwaith.
 • Ar gyfer cyrchu'r Wi-Fi, gallwch chi ffurfweddu'r rhwydwaith trwy'r Gosodiadau.

 • O'r Hafan sgrin, Touchez ar yr apiau.
 • Touchez y Gosodiadau ac yna Wi-Fi
 • Toglo switsh Wi-Fi ymlaen ac i ffwrdd.
 • Mae'n rhaid i chi aros nes bod y ffôn yn ailgysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi ac ar ôl sefydlu'r cysylltiad ceisiwch agor y porwr ar gyfer gweithdrefn brawf, a gwirio sefydlogrwydd y cysylltiad am ychydig eiliadau i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.

  Datrysiad 3: Dileu'r rhwydwaith Wi-Fi

  Mae hwn yn weithred angenrheidiol y gallai fod angen i chi ei ddilyn os yw'r broblem yn cael ei chyrchu i gamweithio yn y rhwydwaith Wi-Fi. Ar ôl dileu'r cysylltiad rhwydwaith o'ch dyfais, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r rhwydwaith yn union fel y gwnaethoch am y tro cyntaf. Bydd y camau canlynol yn egluro'r weithred.

 • Mae'n rhaid i chi tapio i agor y Apiau bwydlen a Gosodiadau.
 • Touchez ar y Wi-Fi a gwnewch yn siŵr ei fod ymlaen, neu mae'n rhaid i chi ei droi ymlaen a bydd rhestr o rwydweithiau yn ymddangos ar y sgrin.
 • Touchez a dal y rhwydwaith Wi-Fi o'r rhestr o opsiynau sydd ar gael.
 • Ar ôl hyn, mae'n rhaid i chi ddewis yr opsiwn Anghofiwch neu anghofio rhwydwaith i ddileu'r rhwydwaith Wi-Fi a ddewiswyd.
 • Ailgychwynwch y ffôn ar ôl dileu'r rhwydwaith Wi-Fi ac yna ewch yn ôl iddo Gosodiadau a dewislen Wi-Fi i ailgysylltu â'r rhwydwaith.
 • Ar ôl sefydlu'r cysylltiad mae'n rhaid i chi wirio a yw'n gweithredu'n iawn neu'n sefydlog.

  Datrysiad 4: Ailosod gosodiadau'r rhwydwaith

  Ar gyfer y weithdrefn hon, mae'n rhaid i chi ddilyn y camau fel y soniwyd uchod i unioni'r problemau sy'n codi o'r gosodiadau rhwydwaith anghywir ar y ddyfais. Gall y broblem ddigwydd pan fydd diweddariad wedi'i raglennu neu wrth arwyddo diweddariad system ac efallai bod y newidiadau hyn wedi sbarduno'r mater. Os oes angen, gallwch ailgychwyn neu ailosod y ffôn yn feddal yn syth ar ôl ailosod y rhwydwaith. Unwaith y bydd y ffôn yn cynyddu, gallwch chi osod y rhwydwaith Wi-Fi i ailgysylltu'r ddyfais.

  Sut i drwsio Galaxy Note 9 Materion Wi-Fi

  Problem 3: Problem mewn cysylltedd Wi-Fi oherwydd apiau an swyddogaethol

  Yn aml mae apiau'n ymyrryd â gallu'r ddyfais i gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi a gall llawer ohonynt drin nodwedd cysylltedd y ddyfais. Fel arfer, y darparwyr gwasanaeth neu'r cludwyr sy'n gosod y gwasanaethau neu'r apiau hynny. Er y gallwch chi analluogi neu ddadosod yr apiau hynny yn hawdd, mae'n rhaid i chi benderfynu ar y dechrau a yw'r cysylltedd oherwydd yr apiau hynny a'r gorau y gallwch chi ei wneud yw rhedeg y ddyfais yn y modd Diogel. Yn y setup hwn, mae'r apiau trydydd parti ar y ddyfais yn cael eu dadosod dros dro ac mae'r broses cychwyn yn ail-lwytho'r gwasanaethau craidd yn unig. Mae'r weithdrefn yn gwbl ddiogel ar gyfer y dyfeisiau a'r ffeiliau sy'n bresennol ynddo.

  Datrysiad 1: Rhedeg y ffôn yn y modd Diogel

 • Mae'n rhaid i chi ddiffodd y ddyfais ar y dechrau.
 • Pwyswch a dal y Pwer allwedd tan enw'r model “Samsung” yn ymddangos ar y sgrin ac yn rhyddhau'r allwedd.
 • Yn union ar ôl rhyddhau'r Pwer allwedd, mae'n rhaid i chi wasgu a dal yr Cyfrol i Lawr allwedd a pharhau nes cwblhau'r weithdrefn ailgychwyn.
 • Pan fydd y Modd-Diogel yn cael ei arddangos ar gornel chwith isaf y sgrin, gallwch ryddhau'r Cyfrol i Lawr
 • Mwy- Nodiadau am y Galaxy Note 9

  Datrysiad 2: Dadosod yr apiau

  Os diddymir problem cysylltedd Wi-Fi pan fydd y ddyfais yn rhedeg ar y modd Safe, nid oes gennych unrhyw beth i boeni amdano, ond os nad ydyw, rhaid i chi ddadosod yr holl apiau gan Samsung Galaxy Note 9.

 • O'r Hafan sgrin, gallwch symud ymlaen i le gwag i agor yr hambwrdd o apiau.
 • Touchez ar Gosodiadau a Apiau.
 • Tapiwch y rhaglen y mae angen i chi ei dadosod yn y rhestr ddiofyn neu ar yr eicon tri dot i Dangos apiau system ar gyfer arddangos yr apiau sydd wedi'u gosod ymlaen llaw.
 • Touchez ar yr app a ddymunir eto ac yna ymlaen Dadosod.
 • Touchez ar Dadosod eto i gadarnhau'r weithdrefn.
 • Sut i drwsio Galaxy Note 9 Materion Wi-Fi

  Problem 4: Arafu neu ollwng cysylltedd Wi-Fi

  Datrysiad 1: Dileu'r caches llygredig

  Gall caches y system fod yn ffeiliau bach a dros dro ond sydd eu hangen er mwyn i'r ddyfais, y gwasanaethau, a'r apiau weithredu'n gywir. Fodd bynnag, os daw storfa yn llygredig ac yn aros yn y system, gall effeithio'n fawr ar berfformiad y ddyfais. Er mwyn penderfynu a yw'r storfa lygredig yn gyfrifol am y mater cysylltedd Wi-Fi, mae'n rhaid i chi ddileu pob un ohonynt ac mae'n debygol y bydd y rhai newydd yn eu lle. Mae'r firmware yn creu caches newydd yn awtomatig pan fyddwch chi'n dileu'r hen rai o'r ddyfais. Dyma sut y gallwch chi ei wneud.

 • Diffoddwch y ddyfais ar y dechrau ac yna daliwch y Cyfrol i Fyny a'r Bixby Ar ôl hyn, gallwch bwyso a dal y Pwer allwedd.
 • Ar ôl ymddangosiad logo gwyrdd Android ar y sgrin, mae'n rhaid i chi ryddhau'r allweddi ond efallai y bydd y ffenestr "Gosod diweddariadau system" yn dod am ychydig eiliadau cyn i'r logo Android ddod ar y sgrin.
 • Pwyswch y Cyfrol i Lawr allwedd sawl gwaith i dynnu sylw at yr opsiwn o “a gwasgwch y Pwer botwm i'w ddewis.
 • Daliwch i wasgu'r Cyfrol i Lawr allwedd nes bod yr opsiwn “ie” yn dod ar y sgrin ac yna pwyswch y Pwer
 • Ar ôl cwblhau rhaniad sychwch storfa, mae'r ffenestr “Ailgychwyn system nawr” yn ymddangos ar y sgrin.
 • Yn olaf, gallwch wasgu'r Pwer allwedd i ailgychwyn y ddyfais.
 • Ar ôl sychu storfa'r system, mae'n rhaid i chi wirio a yw'r mater datgysylltu Wi-Fi yn dal i fodoli. Os bydd yr holl gamau i gadw'r cysylltedd yn methu, gallwch geisio ailosod y ddyfais.

  Datrysiad 2: Ffatri ailosod y ffôn

  Ymhlith yr olaf o'r opsiynau, efallai y bydd yn rhaid i chi ystyried, gall ailosod data ffatri ddatrys y mater. Wrth gynnal y weithdrefn hon, bydd yr holl ddata o'ch dyfais yn cael ei ddileu gan gynnwys y gosodiadau annilys, gwallau angheuol y system, a'r apiau llygredig a allai fod wedi arwain at y datgysylltiad Wi-Fi yn y ddyfais. Y gorau y gallwch chi ei wneud yw gwneud copi wrth gefn o'r holl ddata sy'n bwysig fel y gallwch chi eu hadfer yn nes ymlaen os oes angen. Rhaid i chi hefyd analluogi'r Amddiffyniad Ailosod Ffatri ar ôl gwneud copi wrth gefn trwy ddileu'r cyfrif Google o'r ddyfais er mwyn osgoi cael eich cloi ar ôl y weithdrefn ailosod. Dyma sut mae'r weithdrefn yn gweithio:

 • Diffoddwch y ddyfais ar y dechrau.
 • Pwyswch a dal y Cyfrol i Fyny allwedd a'r Bixby allwedd ac yna pwyso a dal y Pwer
 • Ar ôl i logo Green Android ymddangos ar y sgrin, rhyddhewch yr holl allweddi er y gall y ffenestr “gosod system diweddaru” ymddangos am ychydig eiliadau cyn arddangos logo Android.
 • Pwyswch y Cyfrol i lawr allwedd lawer gwaith i dynnu sylw at yr opsiwn o ‘sychu data / ailosod ffatri’ ac yna pwyswch y botwm Power i ddewis.
 • Pwyswch y Cyfrol i lawr allwedd nes ei fod yn dangos “Ydw – dilëwch yr holl ddata defnyddiwr” ac yna pwyswch y botwm Power eto i ddewis a chychwyn y broses o ailosod meistr.
 • Ar ôl cwblhau’r ffatri neu weithdrefn ailosod meistr, amlygir ‘Reboot system now’ ar y sgrin,
 • Yn olaf, mae'n rhaid i chi wasgu'r Pwer allwedd i ddechrau'r ddyfais eto.
 • Galaxy Note 9 ailosod ffatri

  Pan fyddwch chi'n ffatri ailosod y ffôn, mae'n rhaid i chi sefydlu ac ailgysylltu'r ddyfais â'r rhwydwaith W-Fi gan fod y problemau'n debygol o ddiflannu erbyn hynny. Gellir datrys y rhwydwaith a gollwng ysbeidiol y cysylltiad Wi-Fi yn hawdd gyda'r weithdrefn hon os yw ffynhonnell y mater yn gysylltiedig â meddalwedd.

  Dyma sut i drwsio Galaxy Note 9 Materion Wi-Fi. Os yw'r mater o gysylltedd araf neu ollwng mewn Wi-Fi yn parhau i ddigwydd ar ôl i'r ffatri neu'r prif ailosod, yr unig beth sydd ar ôl gyda chi yw mynd â'r ddyfais i'r orsaf wasanaeth agosaf oherwydd efallai mai mater caledwedd yw'r gwir reswm. Bydd y technegwyr yn y ganolfan wasanaeth yn trwsio'r broblem neu'n newid y ddyfais os bydd angen.