Sut i drwsio’r gwall “Methu cysylltu” ar Android

Prin fod unrhyw un yn amau ​​poblogrwydd ac afradlondeb smartphones sy’n dod gyda’r platfform Android. Mae nifer fawr o ddefnyddwyr ledled y byd yn parhau i fod wedi gwirioni ar eu dyfeisiau Android oherwydd eu nifer fawr o swyddogaethau a nodweddion deniadol eraill. Fodd bynnag, mae methu â chysylltu â Wi-Fi pan fydd ei angen arnoch fwyaf yn fater perthnasol sy’n wynebu defnyddwyr lluosog ar eu dyfeisiau Android. Rydym wedi rhestru yma rai problemau sy’n eich atal rhag cysylltu ffôn Android â Wi-Fi a hefyd atebion a all eich helpu i’w goresgyn.

Gweler hefyd: Sut i atgyweirio nad yw wedi’i gofrestru yn y rhwydwaith yn Android / Samsung

Cysylltiad rhwydwaith Wi-Fi

Mae’n anodd nodi un rheswm o ran materion cysylltedd Wi-Fi ar eich dyfais Android. Dyma bedair problem a all achosi problemau wrth gysylltu â Wi-Fi.

 • Y broblem mewn gosodiadau rhwydwaith, fel DHCP a chyfeiriad IP.
 • Camweithio dros dro cadarnwedd a meddalwedd.
 • Rhwystrau mewn tonnau radio.
 • Mewnosod cyfrinair anghywir.
 • Gadewch inni ganolbwyntio nawr ar atebion a all eich helpu i ddatrys y problemau hyn.

  Datrysiad 1

  Trowch ar eich wifi

  Ar gyfer materion fel amser segur cysylltedd Wi-Fi aml i gwblhau amser segur rhwydwaith am amser hir, gallwch geisio newid rhwng cysylltedd i un arall i weld a yw’n gweithio. Y gorau y gallwch chi ei wneud yw llusgo i lawr y ddewislen hysbysiadau a dewis yr eicon Wi-Fi. Tapiwch yr eicon i’w droi ymlaen ac i ffwrdd yn gyflym ac aros i Wi-Fi ailosod. Gallwch roi cynnig ar y dull sylfaenol hwn ar bob dyfais Android rydych chi’n berchen arno, waeth beth yw’r brand.

  Datrysiad 2

  Modd awyren gyrru

  Dyma ateb arall a all helpu defnyddwyr Android. Rhowch gynnig ar droi modd awyren ymlaen ac i ffwrdd. Gallwch chwilio am yr opsiwn hwn yn ardal hysbysu’r ddyfais.

  Datrysiad 3

  Gwiriwch y Bluetooth

  Os yw Bluetooth eich dyfais yn cael ei droi ymlaen, weithiau gallwch gael problemau gyda chysylltedd Wi-Fi. Mae hyn yn aml yn cael ei achosi o ganlyniad i wrthdrawiad rhwng y ddau. Os oes problem cysylltedd Wi-Fi ar eich dyfais, gallwch geisio diffodd y cysylltiad Bluetooth.

  Problem Bluetooth

  Datrysiad 4

  Anghofio’r rhwydwaith wifi

  Pan geisiwch adfer cysylltedd Wi-Fi ar eich dyfais Android ac ymddengys nad oes dim yn gweithio, yr opsiwn gorau yw dileu’r set rhwydwaith gyfan o’r ddyfais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio neu’n ysgrifennu’r holl fanylion sy’n angenrheidiol i ailgysylltu â’r rhwydwaith Wi-Fi. Darganfyddwch sut y gallwch chi “ddileu” neu “anghofio” yr holl rwydweithiau Wi-Fi presennol fel bod eich dyfais yn cysylltu â’r Rhyngrwyd yn ddi-dor.

 • Ewch i Gosodiadau eich dyfais ar y dechrau a tapiwch Connection.
 • Dewch o hyd i’r eicon Wi-Fi a’i dapio eto.
 • Fe welwch yr holl rwydweithiau Wi-Fi y mae’r ddyfais wedi’u cysylltu â nhw. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dewis pob un o’r rhwydweithiau hyn a thapio “Forget” i’w dileu.
 • Ar ôl i chi gael gwared ar y rhwydweithiau, rhaid i chi ddewis yr un rydych chi am i’r ddyfais gysylltu ag ef.
 • Ewch i Gosodiadau eto a tap ar yr eicon Wi-Fi a rhwydwaith. Gallwch ddod o hyd i’r rhestr o rwydweithiau yma, felly ceisiwch gysylltu â’r un sydd ei angen arnoch a gwirio a yw’ch ffôn yn sefydlog ai peidio.
 • Anghofiwch am y rhwydwaith wifi

  Datrysiad 5

  Opsiwn arbed ynni

  Mae’r opsiwn arbed pŵer ar eich Android i fod i warchod eich pŵer batri. Mae cysylltedd Wi-Fi yn defnyddio’r batri yn gyflym. Os yw’ch dyfais yn aros yn y modd hwn, gallai hefyd chwalu cysylltedd Wi-Fi ac amharu ar argaeledd Rhyngrwyd. Switch allan o’r modd hwn i weld a yw’r cysylltiad rhyngrwyd yn cael ei adfer heb unrhyw broblem.

  Opsiwn arbed ynni

  Datrysiad 6

  Y broblem gyda chyfrineiriau

  Y cyfrinair yw’r allwedd i’ch cysylltedd Wi-Fi a’ch diogelwch, ond os byddwch chi’n nodi’r cyfrinair anghywir neu’n ei deipio yn anghywir, efallai na fyddwch chi’n gallu sefydlu rhwydwaith diogel ar eich dyfais Android. Gwiriwch fod y sillafu, rhifau, cymeriadau arbennig a ddefnyddir, ac ati. yn gywir. Darganfyddwch a ydych wedi troi clo capiau ar y ddyfais yn ddamweiniol oherwydd gall hyn arwain at wall cyfrinair. Gall dilysu’r cyfrinair adfer y broblem neu beidio.

  Datrysiad 7

  Ailgychwyn y ddyfais

  Gall ailgychwyn y ddyfais helpu i gywiro’r broblem cysylltedd Wi-Fi. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw pwyso’r botwm pŵer a’i ddal i lawr nes y gallwch chi weld y ddewislen pŵer. Yna tapiwch y botwm Ailgychwyn. Bydd y ffôn yn cysylltu mewn dim o amser, efallai ar ôl ychydig eiliadau. Gallwch chi ailgysylltu â’r rhwydwaith Wi-Fi i wirio a yw’n gweithio’n gywir ai peidio.

  Ailgychwyn ffôn Android

  Datrysiad 8

  Diweddaru’r meddalwedd

  Un o’r pethau nad yw defnyddwyr Android yn darparu ar eu cyfer yw diweddariadau meddalwedd. Fe welwch fod hysbysiadau diweddaru meddalwedd yn cyrraedd yn aml. Os na fyddwch yn talu sylw iddynt, gall nam yn y feddalwedd fod yn rheswm penodol dros faterion cysylltedd Wi-Fi. Ar ôl i chi ddiweddaru’r feddalwedd sydd ar ddod ar eich dyfais, gall y cysylltiad Wi-Fi weithio heb unrhyw broblem. Gallwch ymweld â Gosodiadau i benderfynu a yw’ch dyfais Android yn defnyddio’r fersiwn ddiweddaraf o’r feddalwedd. Ar ôl hyn, gallwch glicio About device i wirio am ddiweddariadau a’u lawrlwytho.

  Datrysiad 9

  Gwirio’r broblem ar y modem

  Os yw’r problemau cysylltiad Wi-Fi oherwydd problemau gyda’r modem, efallai y bydd angen i chi ei ailgychwyn hefyd. Bydd y mecanwaith ailosod yn cael ei egluro yn y llawlyfr a bydd yn wahanol o ffôn i ffôn yn dibynnu ar fodel a math.

  Problem modem

  Datrysiad 10

  Dileu cymwysiadau trydydd parti sy’n ymyrryd â chysylltedd Wi-Fi

  Yn aml, gall rhai o’r apiau trydydd parti rydych chi’n eu lawrlwytho i’r ddyfais ymyrryd â chysylltedd Wi-Fi. Gallwch geisio dadosod y cais a nodwyd fel achos yr ymyrraeth. Unwaith y bydd y cysylltiad Wi-Fi wedi’i adfer, gallwch geisio gosod y cymhwysiad unwaith eto.

  casgliad

  Yn aml, efallai na fyddwch yn gwybod y gwir reswm y tu ôl i’r diferion Wi-Fi yn eich dyfais Android. Gall rhoi cynnig ar yr atebion uchod helpu i ddatrys y broblem a chael eich rhwydwaith i weithio eto.