Sut i gael dolen grŵp mewn telegram

Mae gan bawb eu hoff ap tecstio. Neu gallant gael sawl un a’u defnyddio i gyd ar unwaith. Ond mae apiau negeseuon fel Telegram yn llawer mwy na dim ond tecstio’ch ffrind gorau. Mae’n ofod lle gallwch chi fod yn greadigol a chwilio am y gymuned.

Yn ogystal â chreu eich sticeri eich hun, gallwch ddefnyddio Telegram i ymuno â sianeli a grwpiau cyhoeddus a phreifat. Ond sut i gael y gorau o ymuno â grŵp Telegram ac, yn bwysicach fyth, sut i gael dolen i ymuno â’r grŵp?

Mynnwch ddolen i’r grŵp

Cyn i ni fynd i mewn i ba grwpiau o delegramau y gellir eu darganfod ac a allai fod yn addas i chi, gadewch i ni weld sut rydych chi’n cael y ddolen i’r grŵp o delegramau. Rhaid bod gennych ddolen wahoddiad i ymuno â grŵp penodol. Felly, dylai rhywun rydych chi’n ei adnabod ac eisiau i chi ymuno â’r grŵp anfon dolen atoch chi. Dewis arall yw edrych am ddolenni i grwpiau o delegramau ar-lein rydych chi am ymuno â nhw.

Ond os ydych chi’n rhywun sydd eisoes yn y grŵp Telegram ac yn cael llawer o hwyl neu’n dysgu llawer, gallwch gael dolen i’r grŵp a’i anfon at rywun arall. Peidiwch â drysu hyn â bod yn berchen ar grŵp, y gallwch chi gyda llaw hefyd ei wneud. I gael dolen i’r grŵp gwahoddiadau o’r grŵp Telegram rydych chi’n perthyn iddo, gwnewch y canlynol:

  1. Agorwch y cais Telegram ac yna agorwch y grŵp rydych chi am gysylltu ag ef.
  2. Yna, cyffwrdd ag enw’r grŵp ar frig y sgrin.
  3. Sgroliwch i lawr ychydig ac fe welwch “Dolen wahoddiad” yn yr adran “Gwybodaeth”.
  4. Cyffyrddwch â’r ddolen wahoddiad a dewiswch dderbynnydd y ddolen ar y panel. Neu pwyswch y ddolen wahoddiad a chopïwch i’w anfon.

Sut i gael dolen grŵpMae’n. Mae gennych ddolen i’r grŵp Telegram a gallwch ei anfon at unrhyw un sy’n credu y gallech chi ddefnyddio’r grŵp rydych chi ynddo.

Dolenni yn y grŵp

Os ydych chi am adael y grŵp, dim ond cyffwrdd ag enw’r grŵp yn newislen y grŵp (tri dot fertigol) a dewis “Gadewch y grŵp”. Mae bob amser yn werth cofio. Nid ydych wedi’ch cysylltu â grŵp, oni bai eich bod chi eisiau. Ond beth arall allwch chi ddod o hyd iddo yno? Ar ôl sgrolio bach yn newislen y grŵp, gallwch weld “Dolenni” yn yr adran “Rhannu cynnwys”.

Mae hyn yn golygu y bydd yr holl ddolenni a rennir yn y grŵp yn cael eu rhestru yno. Os yw’r grŵp yn wirioneddol fawr, gallwch ddod o hyd i filoedd o wahanol ddolenni. Bydd rhai ohonynt yn ddolenni i grwpiau eraill a hyd yn oed yn gysylltiadau â grwpiau eraill mewn gwahanol negeswyr. A dim ond safleoedd a restrir gan aelodau’r grŵp fydd rhai ohonynt.

Gallwch hefyd weld a rhannu lluniau, fideos a ffeiliau sain sydd ar gael yn y grŵp. A chan eu bod yn grwpiau cyhoeddus, byddwch yn gallu gweld holl ddefnyddwyr Telegram sy’n aelodau o’r grŵp hwn. Mae potensial mawr i rannu a chyfathrebu â grwpiau o delegramau.

Telegram Cael dolen grŵp

Dolenni grŵp poblogaidd

Ar ôl diweddariad diwethaf y telegram, gall grwpiau nawr gefnogi hyd at 200,000 o aelodau. Mae yna lawer o bobl ac mae’n anodd dychmygu sut y gall unrhyw un ddilyn rhywbeth yno. Ond nid yw’r grwpiau hyn yn breifat ac nid ydynt yn berthnasol i bobl sy’n agos atynt. Mae’n lle y gall cwmnïau a brandiau ddarparu diweddariadau a gall fod yn lle gwych i ddod o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi.

Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i Dolenni o Grŵp Saesneg Telegram i ymuno, lle mae pobl yn ymgynnull o amgylch cariad y Saesneg ac yn siarad am eu llenorion, gramadeg a phynciau eraill sy’n gysylltiedig â’r Saesneg. Gallwch hefyd ddod o hyd i grwpiau o delegramau wedi’u seilio’n gaeth, er enghraifft, yn UDA ac yna cymryd rhan yn y drafodaeth ar faterion sy’n ymwneud â phroblemau yn y wlad.

Sut i gael dolen grŵp mewn telegram 1

Y grŵp perffaith i chi

Pan fydd Telegram newydd-ddyfodiad yn gadael am grwpiau ymchwil ac yn chwilio am gysylltiadau, gall pethau ddod yn drawiadol yn gyflym. Mae cymaint ohonynt ac nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i’r hyn yr ydych yn ei hoffi. Pan ddewch o hyd iddo, gallwch gael dolen i’r grŵp ar gyfer pobl eraill. A gallwch gael cysylltiadau grŵp eraill gan rywun arall.

Ydych chi wedi ymuno â grŵp Telegram trwy ddolen? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.