Sut i olrhain lleoliad rhif ffôn symudol ar Google Maps

O’r holl gwestiynau cysylltiedig â thechnoleg a dderbyniwn ar ein blog, un o’r rhai mwyaf cyffredin yw olrhain rhif ffôn symudol. Felly rydyn ni’n mynd i’w drafod yn y swydd hon.

Traciwch leoliad eich rhif ffôn symudol

Os ydych chi’n sôn am olrhain eich rhif ffôn symudol eich hun, sydd ar ddyfais symudol Android, lle rydych chi’n defnyddio’r un cyfrif Google rydych chi’n ei ddefnyddio ar eich cyfrifiadur neu ar ffôn arall, yna mae yna bosibilrwydd.

‘Ch jyst angen i chi ysgrifennu,’Ble mae fy ffôn‘NEU’olrhain fy ffôn‘NEU’dod o hyd i’m ffôn‘, A gallwch weld union leoliad lleoliad olaf hysbys y ddyfais symudol.

Sut i olrhain lleoliad rhif ffôn symudol ar Google Maps 2

A chan y lleoliad hysbys diwethaf, rwy’n golygu, pan oedd data rhyngrwyd ar gael ar ffôn symudol, oherwydd dim ond wedyn y gallwch chi anfon eich lleoliad i Google.

Ond er mwyn i hyn weithio, mae angen i chi sicrhau eich bod wedi galluogi hanes lleoliad ar eich ffôn symudol, darllenwch yr erthygl hon i gael mwy o wybodaeth.

Edrychwch ar y fideo hon

Traciwch leoliad rhif ffôn symudol rhywun arall

Os ydych chi am olrhain rhif ffôn symudol rhywun arall fel y gwelir mewn ffilmiau, nid yw ar gael i’r cyhoedd, a dim ond i’r gweithredwr symudol y mae’r rhif ffôn symudol yn perthyn iddo y byddai ar gael.

Mewn gwirionedd, nodwch union leoliad y rhif ffôn, gan gyfrifo’r pellter y mae’r ddyfais o’r twr yn derbyn y signal o’r rhwydwaith, gan gynnwys y cyfeiriad.

Cadwch draw oddi wrth wefannau twyllodrus sy’n honni eu bod yn olrhain rhif ffôn.

Gan ei fod yn cael ei chwilio’n eang ac nad oes datrysiad cywir ar ei gyfer, mae sgamwyr hefyd yn manteisio ar hyn i fanteisio ar y sefyllfa hon trwy ddenu pobl trwy ddangos astudiaethau achos ffug a’u holrhain i wneud taliad i gyflawni’r swydd.

Mae’n rhaid dweud nad yw’r gwaith byth yn cael ei wneud ar ôl talu oherwydd nad yw’n bosibl oni bai bod rhywun yn hacio sistema gan weithredwyr rhwydwaith.

Awgrymaf eich bod yn cadw draw o’r safleoedd sgam hyn sy’n honni eu bod yn olrhain rhif ffôn, ni waeth pa mor real y mae’n ymddangos.

Hefyd, rhannwch yr erthygl hon ag eraill fel y gallant hefyd fod yn ymwybodol o sgamiau o’r fath.