Sut i raddnodi Gyrosgop ar ddyfeisiau Android

Er mwyn egluro sut i raddnodi a defnyddio Gyrosgop ar eich dyfais Android, yn gyntaf mae'n rhaid i ni roi esboniad manwl o'r hyn yw Gyrosgop.

Dyfais yw Gyrosgop sydd i fod i fesur newid onglau rhyw wrthrych. Hynny yw, mae'n helpu gyda chyfeiriadedd y gwrthrych. Mae'n ddyfais syml iawn sydd ond yn cynnwys olwyn wedi'i gosod fel y gall droelli o amgylch echel. Mae edrychiad allanol Gyroscope yn ein hatgoffa o Fidget Spinner, tegan y gallwch ei gydbwyso a'i droelli.

Nawr, gadewch i ni fynd ar ôl y cwrs a dechrau egluro sut y gallwch chi raddnodi'r ddyfais hon ar eich ffôn android neu dabled.

Yn y byd technoleg, gelwir y Gyrosgop yn gyffredin y G-Synhwyrydd. Felly yn y bôn mae'n synhwyrydd a fydd yn eich helpu gyda chyfeiriadedd. Ac mae'r ddyfais hon ar gael ar fersiynau android mwy newydd.

Gweler hefyd: Sut i glirio storfa TikTok Ar ddyfeisiau Android ac iOS

Sut i raddnodi Gyrosgop ar ddyfeisiau Android 1

 • Agorwch “Gosodiadau” eich dyfais android.
 • Yn dibynnu ar ba ddyfais Android rydych chi'n ei defnyddio ar hyn o bryd, dewch o hyd i'r opsiwn "Arddangos" neu "Cynnig", a thapio arno.
 • Unwaith eto, mae'n amrywio o ddyfais i ddyfais, ond mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi fynd i'r “Gosodiadau Uwch” nawr.
 • Chwiliwch am yr opsiwn “G-sensor” pan fydd y gosodiadau arddangos / cynnig yn ymddangos.
 • Pan fyddwch wedi dod o hyd iddo, bydd angen i chi nawr osod eich ffôn ar yr wyneb gwastad, fel desg.
 • Cliciwch ar yr opsiwn “Calibrate” a cheisiwch beidio â symud eich ffôn nes bod y weithred hon wedi'i gorffen. Ni fydd y broses ei hun yn cymryd yn hir a bydd yn sicr o gael ei gorffen mewn ychydig eiliadau.

Gan fod mwy o ddulliau o raddnodi'ch Gyrosgop, byddwn yn dangos pob un ohonynt yma.

Gallwch ddefnyddio apiau eraill i wneud hyn. Mae yna lawer o wahanol apiau ar gael yn y siop. Er enghraifft y

 • Agorwch eich siop app Google.
 • Pan fyddwch wedi agor, ewch i “Search” a theipiwch “Statws GPS”.
 • Dewch o hyd i un o'r “Statws GPSAp ”. Os ydych chi'n dymuno defnyddio rhyw ap arall, bydd y naill neu'r llall rydych chi'n ei ddewis yn gwneud ei waith yn dda, felly dewiswch pa un bynnag rydych chi ei eisiau.

Note: Ni fydd pob un o’r apiau hyn ar gael ac yn gydnaws ar gyfer eich dyfais, chwiliwch am yr un iawn yn siop apiau Google.

 • Ar ôl i chi osod yr app Statws GPS, bydd angen i chi roi caniatâd iddo gyrchu ffeiliau penodol o'ch ffôn symudol. Caniatáu a pharhau.
 • Nawr, bydd angen i chi ddod o hyd i'r opsiwn "Calibrate pitch and roll". Bydd mewn gwahanol leoedd rydych chi'n eu defnyddio. Gan ein bod ni yma yn dangos i chi sut i ddefnyddio ap Statws a Blwch Offer Gps, bydd angen i chi ddod o hyd i'r opsiwn "Calibrate pitch and roll" ar eich sgrin.
 • Ar ôl i chi glicio ar yr opsiwn “Calibrate”, rhowch eich ffôn ar ryw arwyneb gwastad, ar fwrdd, ar lawr ac ati. A pheidiwch â'i ddefnyddio na'i symud am gyfnod penodol o amser, dim ond am gyfnod penodol o amser y bydd y broses hon, yn para ychydig eiliadau.

Ar ôl i'r graddnodi ddod i ben, byddwch chi'n gallu defnyddio'ch ffôn eto'n rheolaidd.

Note: Mae gan rai ffonau symudol Android, fel ffonau Samsung fwydlen gyflym a chudd. Os ydych chi'n dymuno cyrchu'r ddewislen gyflym ac actifadu graddnodi fel hyn, bydd angen i chi fynd at y deialydd ffôn a theipio'r cod hwn * # * # i'w gyrchu. Cliciwch ar “System” nesaf a dim ond gosod eich ffôn ar wyneb gwastad a gadael i'r prawf graddnodi orffen.

Gobeithiwn i'r erthygl hon eich helpu i raddnodi'ch dyfais. Tan y tro nesaf!