Sut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall

Mae dyfeisiau Android yn darparu cannoedd o nodweddion gwych i’w defnyddwyr. Mae rhai swyddogaethau, megis gor-glocio’r ddyfais, defnyddio cymwysiadau arbennig, ac ati, yn mynnu bod y ddyfais wedi’i gwreiddio. Yma mae gennym restrau o Y 10 cais gorau i reoli un Android gydag un arall.

Sut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall gan ddefnyddio apiau

Er bod rhai nodweddion yn golygu nad oes angen i’r ddyfais gael ei gwreiddio nac unrhyw ganiatâd arbennig i redeg. Weithiau efallai y byddwch yn dod ar draws sefyllfaoedd lle na allwch esbonio’r camau i’w cymryd mewn dyfais android I ddatrys problem benodol i’r unigolyn sy’n chwilio am help gennych chi, ond sy’n gallu dangos y camau ar ddyfais i esbonio’r camau neu na allant ddeall trwy’r disgrifiad o berson am yr hyn a ddangosir ar y sgrin neu efallai ei fod profi adwaith sgrin anghyfrifol neu broblem gyda’ch cyffyrddiad.

Dychmygwch faint o hwyl fyddai wedi bod pe gallech chi weld a rheoli sgrin dyfais Android arall o’ch dyfais Android! Os dychmygwch hyn, daeth eich dychymyg yn wir! Mae dyfeisiau Android yn cefnogi apiau fel TeamViewer, ScreenShare, ac ati. sy’n eich galluogi i weld a rheoli sgrin y ddyfais Android y mae’n gysylltiedig â hi.

Y camau dan sylw i ffurfweddu’r Cysylltiad rhwng y ddau ddyfais mae’n hawdd ac yn gyflym. Unwaith y bydd y dyfeisiau wedi’u cysylltu, gallwch weld a rheoli sgrin y ddyfais arall sydd wedi’i chysylltu.

Felly gadewch i ni edrych ar y gwahanol apiau a chamau sy’n angenrheidiol i sefydlu cysylltiad rhwng y ddau ddyfais gan ddefnyddio’r apiau hyn a fydd yn eich helpu i weld a rheoli sgrin dyfeisiau Android eraill gan ddefnyddio’ch dyfais Android.

TeamViewerSut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 2

Dyma’r app mwyaf poblogaidd sydd ar gael ar Google Play Store yn rhad ac am ddim a ddefnyddir i reoli dyfais Android o ddyfais Android arall. Y cyfan sydd ei angen yw ID TeamViewer yr app QuickSupport a’i nodi yn yr ‘ID TeamViewer‘. Yna pwyswch y botwm “Rheoli o Bell” sydd wedi’i leoli o dan y cae. Yna byddwch chi’n gysylltiedig ac yn cael rheolaeth lawn dros y ddyfais rydych chi’n gysylltiedig â hi mewn dim o dro.

Nodweddion TeamViewer:

 • Cyrchu swyddogaethau bysellfwrdd
 • Cyrchwch gyfrifiaduron y tu ôl i’r gweinyddwyr dirprwyol a’r waliau tân gorau
 • Trosglwyddo ffeiliau i’r ddau gyfeiriad (i fyny ac i lawr)
 • Bydd diogelwch o safon mor uchel
 • Ystumiau cyffwrdd a rheoli sythweledol
 • Trosglwyddo sain a fideo.
 • Ymunwch â miSut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 3

  Gallwch gynnal cyfarfodydd ar-lein, rhannu sgriniau gyda’r cais hwn. Os ydych chi am rannu’ch sgrin gydag aelodau’r cyfarfod, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw pwyso’r botwm oren a fydd yn dechrau rhannu’ch sgrin gydag aelodau’r cyfarfod. Ar ôl eu cysylltu, bydd aelodau’r cyfarfod yn gallu gweld beth sydd ar sgrin eu dyfais. Gallwch greu eich cyswllt personol eich hun yma.

  Nodweddion:

 • Rhannu sgrin o ffôn Android neu dabled
 • Gosodwch eich delwedd gefndir eich hun.
 • Cyfnewid cyflwynwyr yn ystod cyfarfodydd
 • RemoDroid

  Sut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 4

  Mae’r cais hwn ar gael yn Google Play Store sy’n helpu i reoli dyfais Android gyda dyfais Android arall. Ond mae’n dal i fod yn ei gyflwr Beta, sy’n golygu bod rhai chwilod ac nid yw’n cael ei gefnogi gan bob dyfais. Fodd bynnag, mae’n gweithio gyda’r mwyafrif o ddyfeisiau Android. Yn gyntaf oll, rhedeg yr app ar y ddau ddyfais. Byddwch yn sylwi ar ddau opsiwn, sef ‘nant‘A’cysylltu. Sicrhewch fod y ddau ddyfais wedi’u cysylltu â’r un WiFi. Mae’r opsiynau ffrydio yn caniatáu ichi reoli dyfais Android arall, tra bod yr opsiwn cysylltu yn caniatáu ichi reoli’ch dyfais o ddyfais Android arall.

  Nodweddion:

 • Rheolaeth bell a rennir
 • WiFi a 4G
 • Cefnogaeth sgrin a rennir
 • Rheoli cysylltiad lluosog
 • Cymorth Rhaglennig ar gyfer cysylltiadau rhyngrwyd
 • Rheolaeth bell tabledSut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 5

  Mae’r cais hwn ar gael yn Google Play Store i’w lawrlwytho ar y ddau ddyfais. Yna trowch Bluetooth ymlaen ar y ddau ddyfais a lansiwch yr ap ar y ddau ddyfais. Yna cysylltwch y ddau ddyfais trwy Bluetooth. Yna ffurfweddwch un ddyfais mor anghysbell a’r llall â mewnbwn. Felly, gallwch ddefnyddio un ddyfais fel teclyn rheoli o bell ac un arall fel mewnbwn.Rheolaeth bell tabled

  Nodweddion tabled o bell:

  Nawr gallwch chi gysylltu dyfeisiau â Wifi! Trwsiwch broblem gyda maint y sgrin ar gyfer Android 4.0+ a dylai’r delweddau fod ychydig yn llyfnach ar y dabled. Ychwanegwyd gosodiadau cefndir tywyll. Ychwanegwyd Gamepad o Bell.

  ScreenShare (ffôn)Sut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 6

  Mae’r ddau ddyfais yn mynnu bod y rhaglen hon yn cael ei gosod, sydd ar gael yn Google Play Store. Mae porwr ScreenShare yn dileu’r angen i’r ddau ddyfais gael eu cysylltu trwy’r un WiFi. Gallwch chi reoli dyfais Android yn hawdd trwy’ch dyfais Android gan ddefnyddio’r app hon.

  ScreenShare (llechen)

  Nodweddion ScreenShare:

  Rhannwch gynnwys o rannu cyfryngau o bell device.Wireless, apiau sgrin ddeuol, ffrydio neu ffrydio mewnbwn dwy ffordd, Air Droid ac AirPlay. Gall trefnydd ScreenShare adael i chi rannu a chwarae cynnwys o’ch ffôn.

  AirDroid: Mynediad o bell i Android trwy gyfrifiadur personol a Android arallSut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 7

  AirDroid yw un o’r apiau gorau i hacio neu reoli unrhyw Android o Android a PC o bell yn hawdd. Mae’n rhoi mynediad i chi ac yn rheoli unrhyw dabled Android neu ffôn symudol o unrhyw windows, mac neu rwydwaith diwifr. Mae’r cymhwysiad AirDroid hwn yn hollol rhad ac am ddim i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio. Ewch i lawrlwytho’r app hon a dechrau trosglwyddo’r ffeiliau rhwng eich dyfeisiau a’u rhannu gyda’ch ffrindiau.

  Nodweddion:

 • Drych hysbysu
 • Gwneud copi wrth gefn a sync
 • SMS a rheoli cyswllt
 • AirIME
 • Cofnodi screenshot
 • Cynnydd cyflymder
 • Swyddogaethau gweinyddu ffôn eraill (cleient gwe yn unig)
 • An2An Anghysbell

  Mae’r cymhwysiad hwn yn caniatáu ichi gynnig swyddogaeth i ddefnyddio’ch dyfais Android i reoli dyfais Android / PC arall o bell trwy Bluetooth neu WiFi / rhwydwaith. Gallwch ddefnyddio’ch ffôn Android fel bysellfwrdd / llygoden / sgrin gyffwrdd diwifr, neu ailgyfeirio bysellfwrdd / llygoden / rheolydd corfforol i’r ddyfais darged. Gadewch i ni fynd i roi cynnig ar yr app hon i hacio neu reoli un ddyfais Android o bell gydag un arall.An2An Anghysbell (Demo)

  Nodweddion:

  Nid yw eich sgrin Android wedi’i chloi gan fysellfwrdd ar y sgrin. Trosi bysellfwrdd / llygoden / rheolydd â gwifrau i un diwifr. Defnyddiwch apiau sgrin gyffwrdd ar ddyfeisiau nad oes ganddynt sgrin gyffwrdd gorfforol.

  AIO Anghysbell

  Sut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 8

  Gallwch reoli unrhyw raglen ar eich cyfrifiadur trwy WIFI, Bluetooth trwy greu eich rheolyddion o bell wedi’u teilwra’n llawn. Gallwch reoli dyfais Android arall (Beta)

  Nodweddion:

 • Rheoli PC, rheoli ffôn / llechen Android arall (Beta).
 • Mae WIFI a Bluetooth yn gydnaws.
 • Windows, Mae Linux a Mac yn gydnaws.
 • Mae’r dylunydd anghysbell arfer datblygedig yn caniatáu ichi greu rheolyddion o bell i reoli unrhyw gais.
 • Mae’r posibiliadau’n gyfyngedig yn unig gan eich dychymyg!
 • Rhannwch eich remotes wedi’u creu gyda’r holl ddefnyddwyr ledled y byd gan ddefnyddio ein Oriel Remotes Custom Online.
 • Gwyliwr Android VNCSut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 9

  Os ydych chi eisoes yn ceisio gosod Kali Linux neu Backtrack 5 ar eich android! Felly rydych chi eisoes yn gwybod am VNC Viewer, oherwydd mae VNC Viewer yn chwarae’r rôl orau yn y broses osod Linux ar Android, felly nawr fe wnaethant ychwanegu nodwedd anhygoel, nawr gallwch hefyd gyrchu dyfais rhywun o bell gyda chymorth VNC Viewer A gallwch chi fwynhau llawer o bethau eraill yn VNC Viewer oherwydd mae ganddo bellach reolaeth bysellfwrdd a llygoden, sy’n nodweddion anhygoel.

  Nodweddion:

  Yn cysylltu â’r mwyafrif o weinyddion VNC: gan gynnwys TightVNC, RealVNC ar Win a Linux, x11vnc a Apple Penbwrdd o bell ar OS / X. Mae llawer o nodweddion y gellir eu haddasu yn caniatáu ichi addasu’r ffordd y mae rheolaethau eich dyfais yn cael eu mapio i reolaethau eich bwrdd gwaith. Yn cadw testun a anfonir o sesiwn i sesiwn (yn ddewisol, mae botwm newydd i anfon testun hebddo cofiwch ef)

  SMS Mysms Cydamseru negeseuon testun

  Sut i reoli un ffôn Android o bell gydag un arall 10

  Lapio: Dyma’r lY 10 cais gorau i reoli Android gydag Android arall neu PC, felly mae’n rhaid i chi ddilyn y camau i reoli a gweld sgrin dyfais Android arall gyda’ch dyfais Android. Mae’r apiau yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho ac mae’r camau’n eithaf hawdd i’w dilyn. Nawr bydd y cymwysiadau hyn yn eich helpu i reoli dyfais unrhyw un o bell am ddim ac yn hawdd, ac os ydych chi’n hoffi’r erthygl hon, peidiwch ag anghofio ei rhannu gyda’ch ffrindiau.