Trosglwyddo ffeiliau rhwng eich ffôn clyfar a Android TV gydag Anfon Files To TV

Mae technoleg wedi datblygu o systemau gweithredu i gyfrifiaduron a smartphones, tuag at offer cartref, i ddarparu swyddogaethau iddynt a'u hintegreiddio ag ecosystem ddeallus gyfan. Dyma sut, er enghraifft, y gallwn ddod o hyd i setiau teledu sy'n cael eu pweru gan y sistema operativo Teledu Android sy'n agor byd o bosibiliadau ar gyfer y math hwn o offer, megis rheoli ffeiliau a chymwysiadau amlgyfrwng. Mae dod â ffeiliau i setiau teledu yn golygu defnyddio atgofion symudadwy a gyriannau fflach, fodd bynnag, heddiw byddwn yn dangos dewis llawer gwell i chi.

Mae'n ymwneud â'r posibilrwydd o ddefnyddio'r rhwydwaith WiFi i anfon ffeiliau i setiau teledu gyda Android TV ac i gyflawni hyn, dim ond cymhwysiad o'r enw Anfon Files i'r teledu y mae'n rhaid i ni ei ddefnyddio.

Anfonwch unrhyw ffeil i'ch teledu Android

Gellir ymgorffori technoleg teledu Android mewn setiau teledu clyfar a hefyd mewn dyfeisiau Blwch sy'n helpu i bweru setiau teledu confensiynol. Mantais fawr hyn sistema Mae'n bosibilrwydd chwarae ffeiliau amlgyfrwng a rhedeg cymwysiadau o'r teledu, fel petai'n ffôn clyfar. Er bod yn rhaid copïo'r ffeiliau hyn trwy ffon USB neu gof symudadwy, mae Send Files To TV yn cynnig mecanwaith llawer symlach a chyflymach.

Gallwn weld y cymhwysiad hwn fel fersiwn ar gyfer setiau teledu craff o'r holl rai yr ydym wedi'u hargymell i drosglwyddo data rhwng y cyfrifiadur a'r ffôn clyfar.

Trosglwyddo ffeiliau rhwng eich ffôn clyfar a Android TV gydag Anfon Files To TV 1

Er mwyn manteisio ar y posibilrwydd hwn, bydd angen lawrlwytho rheolwr ffeiliau o'r blaen a'i osod ar y teledu. Bydd hyn yn caniatáu ichi gyrchu'r holl ddata a anfonwch yn nes ymlaen gydag Anfon Files To TV.

Ar ôl i'r rheolwr ffeiliau gael ei osod, gosodwch Anfon Files To TV hefyd, yna ei lansio a sicrhau bod y teledu a'r ffôn clyfar wedi'u cysylltu â'r un rhwydwaith. Yna gosodwch y cymhwysiad hefyd ar eich ffôn clyfar a bydd yn canfod y sistema Teledu Android i rannu ffeiliau.

Gallwch anfon cymwysiadau, lluniau, fideos, cerddoriaeth a hyd yn oed dogfennau trwy'r cymhwysiad hwn a'u gweld ar y teledu mewn ffordd syml ac am ddim.

I'w brofi, dilynwch y ddolen hon.