UseFonts, fforiwr i ddod o hyd i’r ffont perffaith ar gyfer eich prosiectau

Nid oes amheuaeth ynghylch pwysigrwydd ffontiau wrth ddatblygu dyluniad delwedd unrhyw frand, cynnyrch neu wasanaeth. Os ydych chi’n creu logo a fydd yn cario testun, bydd yn hanfodol cael y ffurfdeip perffaith sy’n cyfateb i’r hyn rydyn ni’n ei gipio. Ar gyfer hyn, byddai’n ddiddorol iawn cael math o archwiliwr sy’n caniatáu inni weld ffynonellau, gan roi cynnig arnynt i weld sut olwg sydd arnynt ac mae hynny hefyd yn caniatáu inni ei lawrlwytho.

Dyma’r union beth mae UseFonts yn ei gynnig, gwefan lle gallwch chi archwilio trwy gatalog mawr o ffontiau y gallwch chi hefyd eu lawrlwytho.

Dewiswch y ffont perffaith

UseFonts, fforiwr i ddod o hyd i'r ffont perffaith ar gyfer eich prosiectau 1

Gall ffontiau gynrychioli’r pwynt allweddol i ddenu sylw’r rhai sy’n edrych ar y dyluniad neu’r testun yr ydym yn ei ddal. Yn yr ystyr hwn, mae’n bwysig cael y posibilrwydd o archwilio o fewn catalog sy’n caniatáu inni eu delweddu er mwyn penderfynu a yw’n cyd-fynd yn berffaith â’r prosiect sydd gennym. Mae achos UseFonts yn ddiddorol iawn oherwydd ei fod yn agor y posibilrwydd hwn am ddim ac, ar ben hynny, mae’r ffontiau a gyflwynir yn cysylltu â Google Fonts fel y gallwn eu lawrlwytho i’n cyfrifiaduron.

Dylid nodi bod UseFonts yn wasanaeth rhad ac am ddim a gallwch ei ddefnyddio ar unwaith, heb hyd yn oed fynd trwy broses gofrestru.

UseFonts, fforiwr i ddod o hyd i'r ffont perffaith ar gyfer eich prosiectau 2

Pan ewch i mewn i’r we byddwch yn derbyn panel ar yr ochr chwith gyda bar chwilio ac ychydig islaw, rhestr o ffynonellau. Yn y modd hwn, gallwn chwilio am yr un yr ydym ei eisiau neu fynd trwy’r rhestr sydd ar gael. Pan gliciwch ar unrhyw opsiwn, bydd yn ymddangos yn y rhagolwg yng nghanol y sgrin, lle gallwch weld sut olwg sydd ar destun a ysgrifennwyd gyda’r ffont hwnnw.

Pan fyddwch chi’n hoffi un, gallwch ddilyn y ddolen “Ewch i Google Fonts” a fydd yn mynd â chi’n uniongyrchol i’r dudalen lle gallwch chi lawrlwytho’r ffont. Felly gallwch ddod o hyd i ffontiau newydd ar gyfer eich arsenal, eu rhagolwg a’u lawrlwytho ar unwaith.

I’w brofi, dilynwch y ddolen hon.