WordPress 3.2.1 – JSON, y gweinyddwr, ychydig yn fwy taclus

Ychydig dros wythnos yn ôl, lansiodd WordPress 3.2. Yn y fersiwn honno, roedd rhai materion anghydnawsedd gweinydd JSON. Dyma'r prif reswm pam y daeth y datganiad cynnal a chadw hwn mor gyflym nes bod y tîm craidd wedi mynd i'r afael â mater JSON ac wedi gwneud atebion i ryngwyneb defnyddiwr y dangosfwrdd ac un ar ddeg rhifyn ar ddeg.

Os ydych chi eisoes wedi uwchraddio i 3.2, bydd y diweddariad hwn hyd yn oed yn gyflymach na'r arfer, diolch i'r nodwedd newydd yn 3.2 dim ond diweddaru'r ffeiliau sydd wedi'u newid y mae'n eu diweddaru, yn lle ailosod yr holl ffeiliau yn eich gosodiad. Bydd y diweddariad hwn yn cymryd llai nag ychydig eiliadau oherwydd ein bod newydd ddiweddaru ein gwefannau.

Mae'r rhestr fach o bethau sefydlog wedi'i chynnwys yn yr haiku hwn:

JSON, y gweinyddwr Ymdriniwyd ag achosion Edge ychydig yn daclus

Gwelwch y changelog llawn yma.

Uwchraddio i 3.2.1 nawr!