Yng Ngemau Consol Next-Gen, mae Llawer o Gyhoeddwyr yn Meddwl am Gynnydd mewn Prisiau: Adroddiadau

Gall Gamers ddisgwyl codiadau mewn prisiau ar gyfer teitlau consol y genhedlaeth nesaf, yn ôl adroddiad cwmni ymchwil, gan fod mwy a mwy o gyhoeddwyr yn archwilio’r syniad gan fod prisiau datblygu wedi dyblu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gyda $ 60 ar gyfer Gemau AAA bron yn ddigyfnewid. . Fodd bynnag, y ddwy ochr […]

Y swydd Ar Gemau Consol Next-Gen, Ymddangosodd Llawer o Gyhoeddwyr am Gynyddu Prisiau: Adroddiadau gyntaf ar Tech Acrobat.